Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Závodní lékař

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jako příspěvková organizace města s cca 27 zaměstnanci máme povinnost mít nasmlouvaného "závodního lékaře"? Každý zaměstnanec má svého obvodního lékaře, který i vydává...

   celý článek »

Základní platební účet dle zákona o platebním styku

Posílení postavení spotřebitelů v platebním styku, které bylo jedním z cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k...

   celý článek »

Řidič referent při cestě vlastním vozem

Dotaz: Zaměstnanci naší firmy jsou vysíláni na služební cesty jednak firemními vozy a jednak vlastními vozy. Žádný zaměstnanec není řidičem z povolání a ani v pracovní smlouvě nemá uvedeno řízení ...

   celý článek »

Problematika tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

Nedávným nálezem sp. zn. III. ÚS 2703/15 Ústavní soud České republiky objasnil a zpřesnil interpretaci ustanovení § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákoník práce“)...

   celý článek »

Určení jednoho z více sjednaných míst výkonu práce

Určuje místo výkonu práce, když je v pracovní smlouvě sjednáno alternativně, zaměstnavatel nebo zaměstnanec? Účastníci pracovního poměru sjednali dodatek k pracovní smlouvě, v němž bylo dohodnuto, že...

   celý článek »

Materiální stránka přestupku proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – překročení nejvyšší dovolené rychlosti

Těžko najdeme v České republice řidiče, který v obci či mimo obec nikdy nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost. Jinými slovy asi každý z nás někdy svou rychlou jízdou porušil zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních...

   celý článek »

Kdo je oprávněn školit zaměstnance z první pomoci?

Dotaz: Chceme vyškolit zaměstnance z první pomoci. Nejsme si jisti tím, kdo je oprávněn provádět školení o první pomoci. Můžeme tím pověřit poskytovatele pracovnělékařských služeb?...

   celý článek »

Právní úprava tzv. jistoty (dříve kauce) v nájemních vztazích a práv a povinností s ní souvisejících dle NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) přinesl, mimo jiné, také změny v oblasti nájmu bytu. Jednou z těchto změn je odlišná právní úprava tzv. jistoty, dříve známe jako kauce, jež představuje dočasnou...

   celý článek »

Právní povaha krátkodobého ubytování

Zájem o spoluspotřebitelství neboli sdílenou ekonomiku v České republice roste. Jinak tomu není ani v případě poskytování krátkodobého ubytování (například Airbnb, HomeAway atd.) a je to logické. Za relativně... 

   celý článek »

Znáte svůj posudek?

Zákoník práce (dále ZP) neobsahuje ustanovení, která by „přikazovala“ zaměstnavatelům hodnotit pracovní činnost a výkonnost zaměstnanců. Dochází však k tomu při jiných legislativních příležitostech. Např. při skončení...

   celý článek »

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

Smrtí zaměstnance zaniká bez dalšího jeho pracovní poměr k zaměstnavateli (§ 48 odst. 4 zákoníku práce). Tato jednoduchá konstrukce obecně žádné problémy nepůsobí, zaměstnavatelé však v praxi často...

   celý článek »

Převod nevyčerpané dovolené - aktuálně, z r. 2016 do r. 2017, a v budoucnu - po novele zákoníku práce

Nárok na dovolenou, na kterou vznikl zaměstnanci nárok, ale nebyla včas vyčerpána, protože její nástup neurčil zaměstnavatel popř. ani zaměstnanec, nezaniká, není tomu tak podle aktuální právní úpravy a...

   celý článek »

Pokyny a příkazy zaměstnavatele jsou pro zaměstnance „svaté“

Zaměstnanec není oprávněn hodnotit pokyny a příkazy zaměstnavatele a nesmí odmítnout jejich splnění např. pro nerozumnost nebo nehospodárnost. Jakýkoliv legální pokyn zaměstnavatele k vykonání činnosti, ...

   celý článek »

Podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce?

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) nemá speciální ustanovení, která by obecně po obsahové i formální stránce charakterizovala smlouvy a dohody. Legislativně pouze vymezuje smlouvy, které jsou charakteristické...

   celý článek »

Možnosti obrany zaměstnance proti dohodě o skončení pracovního poměru

Tento článek pojednává o případných možnostech obrany zaměstnance v případě skončení pracovního poměru dohodou, neboť ačkoliv jsou obecně velmi dobře známy možnosti obrany v případě neplatně udělené...

   celý článek »