ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Stanovení osob, které mohou vstupovat na staveniště

Dotaz: Jakým předpisem, vyhláškou či zákonem jsou stanoveny osoby, které mohou vstupovat na staveniště (resp. nemohou), případně za jakých podmínek?...

   celý článek »

Převod dovolené do nového roku

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na možnosti s převáděním dovolené do nového roku. Lze dovolenou převádět? Pokud ano tak kolik dní? Jsou nějaké sankce od státních orgánů v případě...

   celý článek »

10 nových bezpečnostních značek podle normy ISO 7010

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) představila 10 nových, mezinárodně platných bezpečnostních značek podle normy ISO 7010. Společnost Brady již tyto nové bezpečnostní značky nabízí v provedení...

   celý článek »

Změny v okruhu osob povinných dodržovat režim dočasné pracovní neschopnosti

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, nově od 1. 10. 2017 platí i pro, z důvodu...

   celý článek »

Zaměstnávání osob blízkých (a zákaz vzájemného zaměstnávání manželů)

Pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely (stanoví zákoník práce). Proč tomu tak je? Je to kvůli společnému jmění manželů? Je tento zákaz nutný, není zbytečný a svobodné nakládání s vlastním majetkem...

   celý článek »

K poskytování cestovních náhrad členům statutárních orgánů

Obecně jsou cestovní náhrady poskytovány jednateli společností s ručením omezeným ve stejném režimu, jako je tomu u zaměstnanců, tedy podle ustanovení § 151 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník...

   celý článek »

Pracovnělékařské prohlídky na pracovištích

Dotaz: Smluvní lékařské firmy mohou poskytovat dohled na pracovištích, kde zjišťují ergonomii, intenzitu osvětlení, vybavení lékárniček, proškolení první pomoci a podobně. Prosím o odpověď, zda existuje...

   celý článek »

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně v nejnovější judikatuře NS - může přijít i za její minimální porušení, ale také za mnohem intenzivnější porušení - platí: 3 x a dost...

   celý článek »

Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Nejvyšší soud v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 1619/2017, ze dne 6. 9. 2017, připomenul, že doručené okamžité zrušení pracovního poměru nemůže být vzato zpět. Může být negováno jen dohodou o narovnání stran...

   celý článek »

Dohoda o provedení práce vedle pracovní smlouvy – aneb (ne)obcházení přesčasů

Ve své advokátní praxi se častokrát setkáváme se situací, kdy zaměstnanec má u zaměstnavatele uzavřenou pracovní smlouvu a vedle této pracovní smlouvy má navíc uzavřenou i dohodu o provedení práce,...

   celý článek »

GDPR hrozí pokutami i za nezabezpečený mobil nebo vizitku odloženou mimo firmu

Osobním údajem je také e-mail nebo telefonní číslo. Ty musí firmy podle nového nařízení o ochraně osobních údajů zabezpečit před zneužitím. Za neuhlídání svých databází již podniky zaplatily tučné pokuty...

   celý článek »

Pracovnělékařské prohlídky kuchařů

Dotaz: Máme závodní jídelnu, 12 kuchařek/kuchařů. Máme lékaře na pracovně-lékařskou péči. Jak často musí kuchaři navštívit lékaře na preventivní prohlídku? Je to nějak podmíněno také věkem? Mohou...

   celý článek »

Smysl výstupní prohlídky

Dotaz: Rád bych se zeptal, jaký má smysl vydávat potvrzení o výstupní prohlídce, když v potvrzení podle novelizované vyhlášky č. 79/2017 Sb. není žádný údaj o zdravotním stavu posuzované osoby při...

   celý článek »

Zaslání záznamu o úrazu zdravotní pojišťovně zaměstnance

Dotaz: Rád bych se zeptal na povinné zasílání záznamu o úrazu pojišťovně, u které je postižený zaměstnanec pojištěný (dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.) Zasíláme záznamy o úrazu pojišťovně (Kooperativa),...

   celý článek »

Přehled novinek v nemocenském pojištění v roce 2018

Rok 2018 přinese v oblasti nemocenského pojištění řadu změn. Některé z nich budou účinné od Nového roku, jiné až v jeho průběhu. To se týká hlavně účinnosti nových dávek nemocenského pojištění. O otcovskou...

   celý článek »