ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Nový zákon o zdravotnických prostředcích

Dne 1. dubna 2015 nabude účinnosti zcela nový zákon o zdravotnických prostředcích, který v mnohém změní praxi subjektů, které na českém trhu se zdravotnickými prostředky obchodují nebo s nimi jinak nakládají. Vzhledem k...

   celý článek »

Novela zákona o dani z přidané hodnoty týkající se režimu přenesení daňové povinnosti

Novelizaci ustanovení týkající se režimu přenesení daňové povinnosti došlo novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). V rámci provedených...

   celý článek »

Firmy si začínají samy vzdělávat své zaměstnance, s potřebnou kvalifikací jich ze škol odchází málo

České firmy dlouhodobě kritizují stát, protože podle nich nedokáže zajistit pro tuzemské strojírenské společnosti dostatek kvalitních absolventů technických škol. Některé z nich však vyslyšely rady odborníků a přestaly se na ...

   celý článek »

Na energetické úspory mohou získat dotace také firmy, první žádosti mohou podat letos

Zatímco pro domácnosti odstartovala Zelená úsporám 2, podniky mohou žádat o finanční podporu například v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tam je na snižování energetické...

   celý článek »

Doba vedení uchazečů na úřadu práce se započítává do důchodu nejvýše v rozsahu tří let

Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává pro účely důchodu nejvýše v rozsahu tří let. " Lidé se mylně domnívají,...

   celý článek »

K „vedlejší škodě“ způsobené pojišťovnou

Pokud se dříve majitel vozidla nezaviněně účastnil dopravní nehody, bylo s ohledem na běžnou praxi pojišťoven mnohdy opravdovou noční můrou způsobenou škodu likvidovat. Díky nové právní úpravě a recentní judikatuře se ovšem...

   celý článek »

Bezplatné technické normy - Nejásejme předčasně

 V následujícím textu patrně mnoha čtenářům – zejména neprávníkům, pokazím radost. Žel je úkolem nás právních publicistů a pedagogů uvádět věci na pravou míru a vyvracet různé právní mýty. Možná jste to také slyšeli – Nejvyšší správní...

   celý článek »

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23.4.2015, sp. zn. 21 Cdo 2444/2013, řešil otázku, kdy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud faktický...   celý článek »

dTest: Služby spojené s nájmem bytu - co musí pronajímatel zajistit?

5.9.2015 Ve smlouvě o nájmu bytu by neměla chybět informace o tom, jaké konkrétní služby bude pronajímatel nájemci zajišťovat. Ať už však nájemní smlouva ujednání o službách obsahuje, či nikoli, některé služby jsou podle...   celý článek »

Komíny a kouřovody

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: "Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku...   celý článek »

Agenturní pracovník není nadávka. Firmy takto získávají i kvalitní profesionály

V českých firmách získali agenturní pracovníci nálepku zahraničních gastarbeiterů z těch nejnižších sociálních skupin a se špatnou znalostí jazyka. Tento způsob zaměstnávání však může být přínosem také u kvalifikovaných...   celý článek »

Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti - 1. část

Režim přenesení daňové povinnosti doznal v průběhu roku 2015 několika změn. Některé jsou účinné již od 1. 1. 2015, některé až v termínech od 1. 4., 1. 7. a 1. 9. 2015. Je jasné, že v praxi se v souvislosti s těmito změnami...   celý článek »

Kvalifikace řidiče manipulačního vozíku

Prosím o informaci, zda je nutný průkaz osvědčení obsluhy motorového manipulačního vozíku, při provozování vysokozdvižného vozíku na účelové komunikaci, nebo stačí jen řidičské oprávnění skupiny B, T, C1, C...   celý článek »

Žít na dluh je běžné

Půjčky mají Češi v oblibě. Z nedávného průzkumu společnosti GfK Czech vyplývá, že téměř dvě pětiny respondentů využívají nějakou formu půjčky. Více než polovina půjček je od banky, a téměř tři pětiny jsou bezúčelové, to znamená,...   celý článek »

Kdy pomůže důchod?

Důchod není jen otázkou stáří. Může pomoci i v jiných vážných životních situacích. "Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu". Od absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podobnou větu slýchají nejen...   celý článek »