ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Záruka při koupi zboží v obchodě

Nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014, přináší celou řadu změn v civilním právu. Jakkoli si zákonodárce klade za cíl vytvořit přehledný a srozumitelný kodex, v některých otázkách, zdá se, vůbec není mezi právníky jasno. Mezi tyto...   celý článek »

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a ZDPH

Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby. V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak...   celý článek »

Firmy by se měly co nejdřív začít řídit novým zákonem

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným mají dva roky na to, aby upravily svoje základní dokumenty a přizpůsobily chod novému zákonu. Některá ustanovení jsou však pro firmy povinná hned. Pokud se jim...   celý článek »

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

Snížení, zvýšení daňové povinnosti, změna osoby poplatníka, povinnost podat daňové přiznání a další formální změny přináší novela zákona o dani z nemovitostí. Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se...   celý článek »

Nájemní smlouva podle NOZ

V tomto článku bych rád sumarizoval nikoliv vyčerpávající výčet změn, které zavádí NOZ do vztahů upravených nájemními smlouvami, ale ty, které považuji za nejdůležitější:...   celý článek »

Sociální zabezpečení v roce 2014

Jak mají v OSVČ platit pojistné v roce 2014? K jakým změnám dochází v oblasti sociálního zabezpečení? Přehled důležitých údajů týkajících se této otázky naleznete níže...   celý článek »

NOZ a profesní odpovědnost daňového poradce

Ustanovení nového občanského zákoníku („NOZ“) týkající se náhrady škody způsobené odborníkem (někdy také zvané „expertní odpovědnost“) je poměrně stručné: pokud odborník poskytne v rámci své odbornosti za úplatu radu či informaci, která je nesprávná nebo...   celý článek »

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled

Počínaje 1.1.2014 vstupuje v účinnost velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Kromě jiného se NOZ dotkne i úpravy závazkového práva, z něhož jednou nejdůležitějších je úprava smlouvy jako dvoustranného právního...   celý článek »

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku s komentářem

Přinášíme vám příklad nájemní smlouvy i s patřičnými komentáři, které ukazují, co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí. Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení...   celý článek »

Co se mění od ledna 2014 v oblasti práce a sociálních věcí?

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů...   celý článek »

Jak dlouho trvá vymáhání pohledávek v ČR

Hromadná správa a vymáhání pohledávek je v ČR již několik let trnem v oku jak zájmovým sdružením na ochranu spotřebitelů, tak i zákonodárci, exekutivě a soudům, kteří průběžně zpřesňují a zpřísňují podmínky pro uplatňování pohledávek vůči dlužníkům, čímž...   celý článek »

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv napomůže ochraně práv spotřebitelů

Vláda schválila nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřením distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku, ...   celý článek »

Vytýkací dopis musí být doručen do vlastních rukou

Pro rozhodnutí ve věci, kterou Nejvyšší soud ČR řešil pod spis. zn. 21 Cdo 3693/2012 a uzavřel svým rozsudkem ze dne 4. 9. 2013, bylo významné vyřešení právní otázky, zda písemné upozornění zaměstnance na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné ...   celý článek »

Zástupce zaměstnanců pro BOZP

Dotaz: Naše organizace se připravuje k certifikaci dle normy ČSN OHSAS 18001. Jedním z požadavků normy je zastupování zaměstnanců v otázkách BOZP. Kdo, koho a jakým způsobem by měl jmenovat do funkce „Zástupce zaměstnanců pro BOZP“? Může být tímto...   celý článek »

Na právnické osoby číhá až 78 trestných činů

Soudy začínají postihovat dlouho očekávaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Jak ukazuje příklad společnosti Athéna, která byla soudně trestána za špatné čerpání dotačních peněz, či případ vystavení falešných dokladů ve společnosti Ronyexpress...   celý článek »