Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Když zaměstnanci sledují hokej v pracovní době…

Řada zaměstnanců si zpříjemní v následujících týdnech pracovní dobu sledováním hokejového mistrovství světa. Ne vždy to však znamená porušení jejich pracovních povinností. Teambuilding - Pokud zaměstnavatel toleruje společné sledování hokeje více...   celý článek »

Jak zaplatit daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Daňový subjekt platí daň v eurech na příslušný účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Referenční číslo obsahuje kód členského...   celý článek »

Platby do fondu oprav nyní daňově uznatelným výdajem

Tisíce lidí, kteří pronajímají svůj byt, se mohou radovat: Platby, které dosud posílali každý měsíc do "fondu oprav", nebyly dříve daňově uznatelným výdajem. A přestože tak ročně zaplatili i několik desítek tisíc korun, nemohli si je hned...   celý článek »

Oznámení o spuštění nového webu Krajské hospodářské komory

Milé podnikatelky, milí podnikatelé, možná, že jste si už všimli, že Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje mění svou tvář. Vznikli jsme před více než dvaceti lety a čím dál více si uvědomujeme, jak nutné...   celý článek »

Vstupní školení při zemních pracích

Dotaz: Můžete prosím naznačit osnovu vstupního školení BOZP a PO při zemních pracích? Odpověď: Odpověď předpokládá, že zaměstnanci provádějící zemní práce mají nějaké určené místo ve firmě, nebo na stavbě (např...

České firmy se potýkají s problémem uznávání výrobků v Evropě

Některé členské země Evropské unie neuznávají certifikáty na výrobky českých zkušeben a exportéři tak musejí v každé této zemi získávat další, které jsou často dražší než celé zkoušky v České republice...   celý článek »

Vláda schválila novelu silničního zákona, zavádí reflexní prvky u cyklistů

Nošení reflexních prvků u chodců za snížené viditelnosti, právo policie nepustit na silnici auto se závažnou technickou závadou nebo nová pravidla pro pohyb vozítek segway. To jsou některé změny novely silničního zákona, kterou...

Elektronická evidence tržeb již od roku 2016?

Česká daňová správa uvedla několik základních informací k velmi diskutované otázce, a to k elektronické evidenci tržeb. Ta by měla být pro vybrané podnikatelské subjekty od roku 2016 povinná. Zde jsou odpovědi na některé otázky k této problematice...   celý článek »

Jak se mohou hotely či restaurace bránit nepravdivým recenzím?

Nejúčinnějším marketingovým nástrojem je osobní doporučení. Na nich je postavena většina rezervačních webů s vlastními hodnotícími systémy. Recenze a komentáře, doplněné o fotografie, jsou tak určujícím faktorem pro rezervaci hotelu či...   celý článek »

Jak a kdy letos podat povinný Přehled o příjmech a výdajích?

I ten, kdo v roce 2014 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti...   celý článek »

Pracovně-právní způsobilost podle nového občanského zákoníku

 

Podle nového občanského zákoníku se ukončení povinné školní docházky stalo vedle dosažení patnácti let věku podmínkou nejen nástupu do práce, nýbrž i možnosti v pracovně-právních vztazích jednat, což znamená, že žák, dokud neskončí povinnou...   celý článek »

Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Vláda schválila dne 16. 3. 2015 návrh novely zákona, předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a další zákony. Návrh zavádí systém mimosoudního řešení sporů - konciliaci - která urychlí a...   celý článek »

Kdo je nejvíc spořivý?

Jaký máme vztah k penězům, k materiálnímu světu, jaká je naše potřeba vlastnit, i o tom leccos naznačuje astrologie. Největšími šetřílky, jak vyplývá z průzkumu významného českého bankovního domu, jsou jedinci narození ve...   celý článek »

Přehled paušálních výdajů fyzických osob

Pro zdaňovací období 2014 lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 40 % v ostatních případech...   celý článek »

Aplikace § 72 odst. 4 daňového řádu

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné...   celý článek »