Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Změna pracovního poměru na dobu neurčitou i bez rozhodnutí soudu

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8.12.2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, podal výklad situace, kdy zaměstnanec pro porušení ustanovení o podmínkách opakování pracovního poměru na dobu určitou zaměstnavateli...

   celý článek »

Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortál

Obliba komfortních služeb ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ...

   celý článek »

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

Jaká výše daňového zvýhodnění je platná pro zdaňovací období 2015? Podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů má poplatník uvedený v § 2 téhož zákona nárok na daňové zvýhodnění na vyživované...

   celý článek »

Vysvětlení k užití značky B4 pro nákladní vozidla

Nová značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) platí od 1. ledna 2016 pro všechna nákladní vozidla, bez ohledu na jejich kategorii či hmotnost. Ke změně ministerstvo dopravy přistoupilo při novelizaci vyhlášky, ...

   celý článek »

Pozdě oznámený pracovní úraz a jeho odškodnění

Dotaz: Zaměstnanec si při práci narazil žebra pádem na materiál - nepřikládal události žádný vážný význam a úraz bezodkladně neoznámil. Bolest v naražené oblasti však narůstala. Po dvou dnech zašel ke svému...

   celý článek »

Věcná škoda při pracovním úrazu

 

Dotaz: Náš zaměstnanec utrpěl komplikovaný pracovní úraz, při kterém byl vyřazen dlouhodobě nejen z práce, ale také z vykonávání domáckých prací, které před úrazem ve své domácnosti...

   celý článek »

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na soustředění

Dotaz: Jezdíme s žáky hudebního oboru na třídenní soustředění. Jaké všechny náležitosti z oblasti BOZP bychom měli mít na paměti? Měli by rodiče něco podepisovat, nebo žáci podepsat nějaké poučení...

   celý článek »

Prevence rizik a školení BOZP u zaměstnavatele do 25 zaměstnanců

Dotaz: Jak se má správně postupovat, když podnikatel není odborně způsobilá osoba pro vyhledávání rizik, zaměstnává do 25 lidí a potřebuje je mít proškolené z předpisů BOZP, případně PO? V komentovaném...

   celý článek »

Spotřebitelé se nově mohou bránit mimosoudně

Od letošního února se mohou čeští spotřebitelé začít bránit mimosoudní cestou, a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu...

   celý článek »

Informace k ustanovení § 11 odst. 7 ZDN od 1. 1. 2016

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č...

   celý článek »

Úprava klamavé reklamy podle „nového občanského zákoníku“

Klamavá reklama je jedna ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Jedná se o klamavou praktiku, která si klade za cíl dosáhnout určitého profitu soutěžiteli...

   celý článek »

Kde je hranice přípustnosti srovnávací reklamy?

S neustále se rozšiřující nabídkou zboží a služeb se zvyšuje také konkurenční prostředí mezi jednotlivými obchodníky. Ti jsou tak nuceni hledat stále efektivnější způsob, jak svůj produkt co nejlépe představit...

   celý článek »

Kontrolní hlášení - doporučený postup pro většinu plátců…

Níže uvedený postup obsahuje pouze jednu z možných variant podání kontrolního hlášení. Použití tohoto postupu tedy není povinné...

   celý článek »

Doplacení pojistného a další povinnosti účastníků důch. spoření

 Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Ten mimo jiné stanoví, jakým způsobem ukončit důchodového spoření, jak vypořádat prostředky jeho účastníků. Zákon dále upravuje možnost...   celý článek »

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje pouze základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 40 Kč na 2 440 Kč měsíčně...

   celý článek »