ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23.4.2015, sp. zn. 21 Cdo 2444/2013, řešil otázku, kdy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud faktický...   celý článek »

dTest: Služby spojené s nájmem bytu - co musí pronajímatel zajistit?

5.9.2015 Ve smlouvě o nájmu bytu by neměla chybět informace o tom, jaké konkrétní služby bude pronajímatel nájemci zajišťovat. Ať už však nájemní smlouva ujednání o službách obsahuje, či nikoli, některé služby jsou podle...   celý článek »

Komíny a kouřovody

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: "Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku...   celý článek »

Agenturní pracovník není nadávka. Firmy takto získávají i kvalitní profesionály

V českých firmách získali agenturní pracovníci nálepku zahraničních gastarbeiterů z těch nejnižších sociálních skupin a se špatnou znalostí jazyka. Tento způsob zaměstnávání však může být přínosem také u kvalifikovaných...   celý článek »

Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti - 1. část

Režim přenesení daňové povinnosti doznal v průběhu roku 2015 několika změn. Některé jsou účinné již od 1. 1. 2015, některé až v termínech od 1. 4., 1. 7. a 1. 9. 2015. Je jasné, že v praxi se v souvislosti s těmito změnami...   celý článek »

Kvalifikace řidiče manipulačního vozíku

Prosím o informaci, zda je nutný průkaz osvědčení obsluhy motorového manipulačního vozíku, při provozování vysokozdvižného vozíku na účelové komunikaci, nebo stačí jen řidičské oprávnění skupiny B, T, C1, C...   celý článek »

Žít na dluh je běžné

Půjčky mají Češi v oblibě. Z nedávného průzkumu společnosti GfK Czech vyplývá, že téměř dvě pětiny respondentů využívají nějakou formu půjčky. Více než polovina půjček je od banky, a téměř tři pětiny jsou bezúčelové, to znamená,...   celý článek »

Kdy pomůže důchod?

Důchod není jen otázkou stáří. Může pomoci i v jiných vážných životních situacích. "Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu". Od absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podobnou větu slýchají nejen...   celý článek »

Jak je to s příspěvkem na zaměstnávání 50+?

Hlavním cílem všech nástrojů APZ je umožnit lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, aby neztratili nebo naopak zase získali pracovní návyky. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora nových pracovních míst prostřednictvím...   celý článek »

Padesátníci se na trhu práce potýkají s předsudky

Téměř třetinu nezaměstnaných dnes tvoří lidé po padesátce. Přitom mají zkušenosti, jsou zodpovědní a dobře spolupracují. Jenže mezi některými zaměstnavateli přetrvává představa, že pojmy jako flexibilní či dynamický se pojí jen s mladší...   celý článek »

Povinné elektronické podání lze po přechodné období roku 2015 učinit prostřednictvím "e-tiskopisu"

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu - tzv. e-tiskopisem. Připomeňme otázku aplikace...   celý článek »

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci volného pohybu stavebních výrobků

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-100/13 Evropská komise v. Spolková republika Německo, který se týká oblasti volného pohybu stavebních výrobků na trhu...   celý článek »

Informace o financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

S ohledem na rozdílný přístup k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o...   celý článek »

Ministerstvo financí vyvrací mylná tvrzení o evidenci tržeb

Na sociálních sítích se v souvislosti s EET objevují některá tvrzení, která se snaží zpochybňovat i důvěryhodnost informací Ministerstva financí. Ministerstvo financí trvá na tom, že jím zveřejňované informace vychází ze seriózních analýz...   celý článek »

Co je ošetření u lékaře

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám sdělil, že rehabilitaci nelze brát jako ošetření u lékaře a tudíž ji nebudou brát jako překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanec si na to musí vzít osobní volno, které si napracuje. Podle...   celý článek »