Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Od 1. listopadu platí daň za nabytí nemovitých věcí kupující

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016...

   celý článek »

Kauce a zálohy v EET

Specifika evidování v případě kaucí a záloh. Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou...

   celý článek »

Pokuta za nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání

Pokud někdo má – nebo musí mít – datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictví. Platí to už druhý rok, přesto o této povinnosti řada lidí stále neví. Proti pokutě se přitom nelze bránit...

   celý článek »

Od října už žádné výjimky pro zkracování nočního klidu

Od 1. října 2016 se pro obce mění pravidla pro povolování akcí způsobujících hluk do pozdních nočních hodin. Až dosud mohly obce takovým akcím udělovat výjimky, ale to už od října neplatí...

   celý článek »

Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvceti letech

Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. Vše najdete...

   celý článek »

Pravidelný termín výplaty mzdy z pohledu českého pracovního práva

Jedním ze základních principů, na němž stojí české pracovní právo, je nepochybně fakt, že za vykonanou práci náleží mzda. Stejně tak je zřejmé, že by měla být mzda vyplácena zaměstnanci pravidelně. Dle autorova názoru...

   celý článek »

Manažerská doložka o možnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa

Dle § 73 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v aktuálním znění, dále „ZP“ či „zákoník práce“), lze v případě zaměstnavatelů tzv. soukromé sféry s vedoucím zaměstnancem sjednat možnost...

   celý článek »

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Zaměstnavatelé mohou řešit problémy ve výrobní činnosti, jako je např. útlum produkce, nedostatek zakázek apod. dočasným přidělením (zapůjčením, pronájmem) svých zaměstnanců k jinému zaměstnavateli. Tento postup je na rozdíl...

   celý článek »

Výpověď z důvodu organizačních změn v nedávné judikatuře Nejvyššího soudu

V pracovněprávních odborných kruzích je již notorietou, že výpověď daná zaměstnanci pro nadbytečnost z důvodu tzv. organizačních změn u zaměstnavatele podle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,...

   celý článek »

Absence vstupní lékařské prohlídky jako důvod neplatnosti pracovní smlouvy

Mezi nejznámější důvody neplatnosti pracovních smluv patří nedodržení obsahových náležitostí pracovní smlouvy (pracovní smlouva neobsahuje údaj o druhu práce, místě výkonu práce a dnu nástupu do práce) a nedodržení...

   celý článek »

Záznam o pracovním úrazu musí vždy dostat i zdravotní pojišťovna

Jak je to s povinností hlásit zdravotní pojišťovně úraz zaměstnance v zaměstnání či žáka ve školském zařízení? Jaké formuláře máme použít a kdy nejpozději musíme úraz hlásit? Zaměstnavatelé obecně jsou povinni... 

   celý článek »

Pracovní úraz ve zdravotnictví - poranění o infikovanou jehlou.

Dotaz: Prosím o vyjádření k případu poškození zdraví zaměstnankyně naší nemocnice. Jedná se o poranění zdravotní sestry kontaminovanou injekční jehlou, v jehož důsledku onemocněla virovou hepatitidou typu C...

   celý článek »

Jak se bránit hlášení mimopracovních úrazů jako pracovních


Co se chystá v daních nového od roku 2017?

 Vláda schválila zásadní změny daňových zákonů z dílny Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému či nová opatření pružně reagující na nové projevy...

   celý článek »

Realitní makléř bude vázaná živnost

Realitní zprostředkovatel bude povinen uzavřít pojištění pro případ, že bude muset nahradit újmu způsobenou s výkonem své činnosti...

   celý článek »