ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Vliv neexistence písemného příkazu k vykonání cesty na odškodnění úrazu

Dotaz: Rád bych se zeptal, jaký vliv na odškodňování pracovního úrazu pojišťovnou, může mít neexistence písemného příkazu k vykonání pracovní cesty?...

   celý článek »

Jak správně uspořádat účetnictví? Originály smluv tam nepatří

Podnikatelé by měli do podkladů pro účetnictví umístit buďto kopie smluv, nebo odkaz na jejich umístění v rámci vnitropodnikového systému ukládání dokumentů. S nástupem elektronických faktur by...

   celý článek »

Neuspokojivé pracovní výsledky - důvod k organizační změně?

Rozhodnutí o organizační změně, v důsledku kterého by se měl stát zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným, nemůže být způsobilým důvodem k podání výpovědi z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. c) zákoníku...

   celý článek »

Zkušební doba známá i neznámá

Podle současné české právní úpravy může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí jen z důvodů uvedených v zákoníku práce.[1] To je bezpochyby nejdůležitější příčina toho, proč je v pracovních...

   celý článek »

Mezi žádostí o ukončení pracovního poměru a dohodou o tom je rozdíl

Dohoda je nejjednodušší způsob skončení (rozvázání) pracovního poměru, v praxi však dokáží nejen zaměstnanci, řekněme obvykle slabší a méně kvalifikovaná strana, ale i zaměstnavatelé, věci až neskutečně...

   celý článek »

Konto pracovní doby v praxi

Konto pracovní doby je institutem umožňujícím rozvržení pracovní doby zavedeným do právního řádu zákonem 262/2006 Sb. v roce 2006. Od té doby ale navzdory své atraktivitě pro zaměstnavatele s flexibilním...

   celý článek »

Formální náležitosti a předpoklady výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Konkrétní uvedení alespoň tří případů méně závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je nezbytným znakem výpovědi ve smyslu...

   celý článek »

Dodržování rovnosti a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací – tzv. antidiskriminační zákon (dále jen „zákon“) je účinný sedm let. Spolu se zákoníkem práce (dále ZP) č. 262/2006 Sb., ...

   celý článek »

Nové triky nepoctivých obchodníků s energiemi

V posledních měsících se ochránkyně setkala se dvěma praktikami, které někteří obchodníci na trhu s energiemi používají. Rozhodli jsme se na ně upozornit u příležitosti Světového dne spotřebitelských práv,...

   celý článek »

Lidé ve firmách pracují na hlavních úkolech jen 45 procent pracovního času

Jednou z hlavních příčin stresu pro manažery i zaměstnance je, že se snaží stihnout všechno. Pokud mají rozdělané velké množství úkolů najednou a žádný z nich se jim nedaří dokončit, ubírá jim to nejenom energii, ...

   celý článek »

Kdo může provádět dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu

Dotaz: Kdo může provádět dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek u zaměstnance. Může tuto zkoušku provést z titulu své funkce vedoucí dotyčného zaměstnance, nebo musí k provádění...

   celý článek »

Bezpečnostní přestávky a jejich proplácení

Dotaz: Na pracovišti se zrakovou zátěží v kategorii 3 zavádíme bezpečnostní přestávky podle § 35 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Minimální opatření k ochraně zdraví při práci: ...

   celý článek »

Informační povinnosti prodejce

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodejce povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. To je zejména důležité...

   celý článek »

Závodní lékař

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jako příspěvková organizace města s cca 27 zaměstnanci máme povinnost mít nasmlouvaného "závodního lékaře"? Každý zaměstnanec má svého obvodního lékaře, který i vydává...

   celý článek »

Základní platební účet dle zákona o platebním styku

Posílení postavení spotřebitelů v platebním styku, které bylo jedním z cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k...

   celý článek »