Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Poškození dobré pověsti zaměstnavatele a důvod ukončení pracovního poměru

Zaměstnanec nesmí jednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele – to by mělo vyplývat obecně ze vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel, konkrétně je to pak zakotveno v § 301 písm. d) zákoníku práce, č....

   celý článek »

(Ne)přípustnost kritiky zaměstnavatele zaměstnancem zasahující do dobré pověsti zaměstnavatele

NS ČR formuloval na pozadí řešení sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele kriteria, která má splňovat oprávněná (přípustná) kritika zaměstnavatele ze strany...

   celý článek »

Mzda sjednaná (a skutečně navýšená) s přihlédnutím k práci přes čas

S účinností od 1. 1. 2012 může zaměstnavatel předem sjednat za stanovených podmínek v kolektivní nebo individuální pracovní smlouvě mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Zaměstnavateli...

   celý článek »

Mzda při práci podle konta pracovní doby

Konto pracovní doby je jiný způsob a zvláštní druh nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, případně vnitřní předpis zaměstnavatele, pokud u něj nepůsobí odborová...

   celý článek »

Elektronizace proměňuje podnikání, firmy ji zatím málo využívají

Vystačit v komunikaci s úřady jen s tužkou a papírem není možné již řadu let. Podnikatelé mají k dispozici řadu elektronických nástrojů, které jim mohou usnadnit vyřizování agendy se státem a dalšími...

   celý článek »

Souhrnně o novele zákona o zaměstnanosti

Podstatná část novely zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti dnem 29. 7. 2017, menší pak dnem 1. 10. 2017. Změny nastávají zejména u agenturního zaměstnávání, zavádí se například kauce, kterou budou...

   celý článek »

Podrobnosti o novele zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 29. 7. 2017, přináší změny zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. Ale nejen tam. Podstatná část novely zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti dnem 29. 7. 2017,...

   celý článek »

Elektronická neschopenka

Příprava elektronické neschopenky se naplno rozbíhá. Ministerstvo práce a sociálních věcí se naplno věnuje přípravě elektronické neschopenky (tzv. e-Neschopenky). Ustanovení týkající se zavedení... 

   celý článek »

Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně

16. června 2017 se stal platným daňový balíček, který přináší výrazná zjednodušení daňového systému či nová účinnější opatření v boji proti daňovým únikům. Zákony připravené Ministerstvem financí ve spolupráci s...

   celý článek »

Zaměstnanecké poukázky na knihy

K oblíbeným stravenkám, které používá více než desetina Čechů, se mohou od 1. července přidat poukázky na knihy. Umožní to novela zákona o daních z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů a mimo jiné nově umožňuje...

   celý článek »

Kolektivní sport může být živností

Nejvyšší správní soud v nedávné době vynesl významný rozsudek ohledně postavení profesionálních sportovců z hlediska daní z příjmu, v němž deklaroval možnost posouzení činnosti kolektivních sportovců jako...

   celý článek »

Kontroly domácích kotlů jsou i nadále možné

Ústavní soud (ÚS) ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v kontrolách spatřují vážný zásah...

   celý článek »

Rozvázání pracovního poměru pro porušení pracovní kázně ve zkušební době

Zaměstnavatelé někdy postupují při propouštění zaměstnanců z pracovního poměru neuváženě, a doplácejí na to v následných sporech se zaměstnanci. Tereza Landwehrmann varovala zaměstnavatele před přílišnou...

   celý článek »

Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy

Pracovněprávní vztah nejčastěji vzniká uzavřením pracovní smlouvy. Tato smlouva je uzavřena sjednáním podstatných náležitostí: den nástupu do práce, druh práce a místo výkonu práce. Z podstatných náležitostí...

   celý článek »

Novela zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 7. 2017 pod č. 206/2017 Sb. vyhlášena novela zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o inspekci práce a dalších právních předpisů, která přináší změny zejména v oblasti...

   celý článek »