ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Nejvíce pracovních úrazů se stává zaměstnancům ve věku 36 až 40 let

Pondělí, desátá až jedenáctá hodina dopolední, zaměstnanci ve věku 36 až 40 let. Právě tehdy a právě této věkové skupině se loni podle Státního úřadu inspekce práce stalo nejvíc pracovních úrazů. Úřad, jehož hlavním úkolem je kontrolovat...   celý článek »

Mýty a fakta k elektronické evidenci tržeb

Ministerstvo financí zveřejnilo některé mýty a fakta týkající se elektronické evidence tržeb, které v poslední době řeší. Připomeňme, že elektronická evidence tržeb má být od příštího roku pro vybrané podnikatele povinná....   celý článek »

Aktuálně k některým otázkám týkajícím se elektronické evidence tržeb

Česká daňová správa poskytla stanoviska k některým častým otázkám týkajícím se elektronické evidence tržeb (dále EET). Koho se bude EET týkat? Evidovat se budou poskytovatelé pohostinských a ubytovacích služeb, obchodníci a...   celý článek »

Toll Collect: Mýto pro nákladní automobily v Německu

Na německých dálnicích a vybraných spolkových silnicích platí pro tuzemské i zahraniční kamiony od 12 tun přípustné celkové hmotnosti povinnost platit mýto. Autobusy a některé další skupiny vozidel mýto platit...   celý článek »

Stát vymáhá po dopravcích miliony za chybně uvedené emisní třídy

Stát zpřísňuje kontrolu kamionů. Kvůli chybně nastaveným emisním třídám odhalil na mýtném nedoplatky za zhruba 30 milionů korun, které nyní vymáhá. Informace o emisní třídě vozidla, od které se odvíjí výše mýtného, budou...   celý článek »

Práce od 5:00 jako práce v noci

Dotaz: Dobrý den, žádám prosím o radu. Naše společnost se rozhodla a stanovila místním předpisem změnu pracovní doby. Čili v letním období je stanovena pracovní doba ranní směny od 5.00 - 13.30 hod...   celý článek »

Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec vs. živnostník – odvody, sociální a ekonomická hlediska

Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hodnocení výhod a nevýhod obou...   celý článek »

Pro české firmy platí nové energetické předpisy, včetně povinného auditu

Přes dva tisíce podniků v České republice bude muset zpracovávat každé čtyři roky energetický audit. Novou povinnost jim ukládá novela zákona o hospodaření energií, kterou v únoru schválili poslanci. K šetření energiemi...   celý článek »

Export v kostce - Vnitřní trh EU – praktické informace a užitečné kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo jednotnou službu pro podnikatele, kteří chtějí rozšířit své podnikatelské aktivity do jiného státu EU. Jedná se o integrovanou asistenční síť služeb Jednotného kontaktního místa (JKM), ...   celý článek »

Absolventi z pohledu pojistného na sociální zabezpečení

Kam zamíří absolventi škol - na volnou nohu či do zaměstnání? Podle toho se totiž odvíjí jejich povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Absolventi, kteří po skončení studia nastoupí do zaměstnání, mají povinnost...   celý článek »

Lékařská prohlídka před zařazením k praktickému vyučování

Musíme jako střední škola vysílat žáky na lékařskou prohlídku před zařazením k praktickému vyučování vždycky, když je posíláme na praxi k jiné právnické nebo fyzické osobě; žáci vždy po několika...   celý článek »

Skončení pracovního poměru a nevyčerpaná dovolená

Při skončení pracovního poměru zaměstnavatel musí zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou proplatit, může ji také převést k čerpání k novému zaměstnavateli, ale také ji ihned určit k čerpání, a to i během výpovědní doby...   celý článek »

Úraz zaměstnance. Kam s ním? A co za to.

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a že úrazy jsou staré jako lidstvo samo. Zvláštního významu pak nabývá úraz v pracovněprávních vztazích coby právní událost, která má vliv na vznik, změnu a zánik...   celý článek »

Novela zákona o pohonných hmotách k 1. 7. 2015

Novela zákona byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána jako Sněmovní tisk č. 417 a v Senátu Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 82, s předpokládanou účinností od 1. 7. 2015. ...   celý článek »

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Po zrušení platnosti české technické normy ČSN 34 3100 byla problematika činností na elektrických zařízeních řešena mezinárodní technickou normou ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních v...   celý článek »