ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu

Dotaz: Musím mít uzavřené a platit povinné pojištění pro případ pracovního úrazu v případě, že nemám trvalé zaměstnance, ale zaměstnávám pouze sezónní zaměstnance na Dohodu o provedení práce? A pokud...

   celý článek »

Lékařská prohlídka při změně druhu práce

Dotaz: Rád bych se zeptal na lékařské prohlídky zaměstnanců, pokud dojde ke změně druhu práce nebo je ukončena pracovní smlouva a uzavřena nová (se stejným zaměstnavatelem), přičemž charakter práce...

   celý článek »

Motoristé mohou od června registrovat vozidlo na jakémkoli úřadě

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vejde v účinnost 1. června, zejména usnadní vlastníkům a provozovatelům vozidel kontakt s úřady. Při změně vlastníka vozidla bude možné...

   celý článek »

Práce ve výšce s brýlemi

Dotaz: - Je nutná zvláštní zdravotní prohlídka a potvrzení o způsobilosti práce ve výškách pro pracovníky 1) běžné, 2) pro pracovníky s 3 a víc dioptriemi? (je nějaký limit?) Je nějaký předpis, který toto popisuje?...

   celý článek »

Agentury práce – budou změny k lepšímu?

Ekonomická situace, výrobní potřeby zaměstnavatelů i situace na trhu práce vyžadují větší flexibilitu i pružnost pracovních sil. Jednou z možností, která může vytvořit podmínky pro realizaci těchto evropských...

   celý článek »

Bezpečnostní přestávky při přepravě dříví

Dotaz: Dopravujeme dlouhé dříví. Práce probíhají tak, že osádka nakládá nebo skládá dříví pomocí hydraulických rukou a poté s vozem odjíždí, aby se celý proces 5x až 6x opakoval. Nakládání a skládání dříví trvají v...

   celý článek »

Je alkohol na pracovišti vždy důvodem k výpovědi?

Lze jistě uvést, že alkohol do zaměstnání – až na drobné výjimky – nepatří. Je ovšem otázkou, jakým způsobem může zaměstnavatel zareagovat, pokud zjistí, že jeho zaměstnanec není střízlivý. Lze přítomnost...

   celý článek »

Azbest při práci

 Dotaz: Jsme malá stavební firma a na stavbě, na které pracujeme, bude potřeba provést sanační práce starého objektu, při jehož výstavbě byl použit azbest. Nevíme si rady z hlediska zajištění BOZP, jak pokračovat,...

   celý článek »

Seznam nominací na Absurditu roku 2017

Informační cedulky k EET do každé hospody a nejen tam O povinnosti dát kupujícímu účtenku už asi každý v České republice ví a nikoho nepřekvapí. Co v restauraci nebo hotelu ale udiví, je – ano,...

   celý článek »

Kdy je pracovnělékařský posudek závazný?

Právní úprava lékařských posudků v rámci pracovnělékařských služeb, která je v účinnosti od 1. 4. 2012, je odlišná od právní úpravy předchozí. Nejvyšší soud ČR v důsledku toho nastolil nový trend v posuzování...

   celý článek »

Podnikatelé musí odvádět DPH z nezaplacených faktur

Absurditou roku, kterou si zvolili sami podnikatelé, je odvod DPH státu z nezaplacených faktur...Stát v této věci podnikatelům opravdu moc nepomáhá. Odvádění DPH z nezaplacených faktur rozhodně neprospívá... 

   celý článek »

Převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů, ukončení pracovního poměru, a nárok na odstupné

Na podkladě sporu o nárok na odstupné se Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. ČR 21 Cdo 1276/2016, ze dne 3. 11. 2016, vyjádřil k otázce, zda má zaměstnanec právo na odstupné tehdy, nesmí-li dále konat...

   celý článek »

Regresní právo úrazové pojišťovny vůči zaměstnavateli

Úrazová pojišťovna, u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn, má vůči zaměstnavateli právo na náhradu plnění (odškodnění), které za zaměstnavatele vyplatí zaměstnanci, jenž utrpěl pracovní úraz,...

   celý článek »

Spolků, hasičů či tělovýchovných organizací se EET netýká

Dle § 12, písm. h) zákona č. 112/2016 Sb. jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (tedy spolků, hasičů, tělovýchovných organizací apod.) vyloučeny z evidence tržeb...

   celý článek »

Jak na EET u spolků?

MF uspořádalo konferenci k EET pro neziskový sektor, na které byly mj. zodpovězeny otázky týkající se spolků… Ministerstvo financí a Finanční správa ani po zavedení elektronické evidence tržeb nepolevují v kontaktní...

   celý článek »