Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce

Nejvyšší soud ČR řešil v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5126/2014, ze dne 15. 10. 2015, otázku, zda zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí podle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce,...

   celý článek »

Neplacená praxe ve firmách: studenti i zaměstnavatelé na hraně zákona

Nabídnout studentům praxi, byť neplacenou, je určitě chvályhodné. Nedostatečná právní úprava však přivádí zaměstnavatele mnohdy do situace, která se jim může velice vymstít. A sankce mohou být pro malé podnikatele...

   celý článek »

Soudní dvůr Evropské Unie mění pravidla pro proplácení času na cestě

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) vydal v září 2015 zajímavé rozhodnutí ve věci C-266/14 ohledně otázky, jak je třeba posuzovat pracovní dobu u zaměstnanců, kteří každý den cestují ze svého bydliště; toto...

   celý článek »

ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění

Od července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Většinu (102 570) dostali klienti,...

   celý článek »

Vlastní příjem manželky z pohledu zákona o daních z příjmu

Za jakých podmínek může poplatník uplatnit slevu na manželku (na manžela), který s ním žije ve společné domácnosti? Na tuto otázku odpoví následující příspěvek...

   celý článek »

Ke kontrole soukromé elektronické pošty na pracovišti

Dne 18.ledna 2016 byl na stránkách epravo.cz uveřejněna informace o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a možnostech zaměstnavatelů kontrolovat soukromou elektronickou poštu zaměstnanců.[1] V závěru...

   celý článek »

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

Při obchodování s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi lze podle § 90 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH")...   celý článek »

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

V každém pracovním prostředí se objevují konflikty, problémy a neshody, často ve vztahu mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. V tomto článku se zaměřujeme na ukončení pracovního poměru ze strany...

   celý článek »

První zápis firem s ručením omezeným do rejstříku bude zřejmě levnější

Náklady nutné k založení takovéto společnosti zřejmě budou sníženy z 11.300 korun na 100 eur... Společnosti s ručením omezeným asi budou osvobozeny od soudního poplatku za první...

   celý článek »

Specifika pracovního poměru řidičů nákladních automobilů v mezinárodní dopravě

Pracovní poměr řidičů nákladních automobilů zejména v mezinárodní přepravě je velmi specifický, neboť se na toto povolání vztahuje řada speciálních právních předpisů na mezinárodní úrovni, které upravují zvláštní práva...

   celý článek »

Změna pracovního poměru na dobu neurčitou i bez rozhodnutí soudu

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8.12.2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, podal výklad situace, kdy zaměstnanec pro porušení ustanovení o podmínkách opakování pracovního poměru na dobu určitou zaměstnavateli...

   celý článek »

Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortál

Obliba komfortních služeb ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ...

   celý článek »

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

Jaká výše daňového zvýhodnění je platná pro zdaňovací období 2015? Podle § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů má poplatník uvedený v § 2 téhož zákona nárok na daňové zvýhodnění na vyživované...

   celý článek »

Vysvětlení k užití značky B4 pro nákladní vozidla

Nová značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) platí od 1. ledna 2016 pro všechna nákladní vozidla, bez ohledu na jejich kategorii či hmotnost. Ke změně ministerstvo dopravy přistoupilo při novelizaci vyhlášky, ...

   celý článek »

Pozdě oznámený pracovní úraz a jeho odškodnění

Dotaz: Zaměstnanec si při práci narazil žebra pádem na materiál - nepřikládal události žádný vážný význam a úraz bezodkladně neoznámil. Bolest v naražené oblasti však narůstala. Po dvou dnech zašel ke svému...

   celý článek »