Chytrý špičkový marketing.
view counter

FINANCE, PODNIKÁNÍ, Peníze, Podnikání

Registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)...

   celý článek »

Rodinný závod jako nově upravený institut

Nový občanský zákoník poprvé upravuje problematiku rodinného závodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový institut, lze narazit na několik výkladových problémů. Občanský zákoník definuje, pomocí právní fikce,...

   celý článek »

Čeští exportéři podceňují pojištění vyváženého zboží

Především řada malých a středních firem žije v mylné představě, že dopravci ručí stoprocentně za veškeré škody na zboží během transportu. Výše odpovědnosti je však na základě mezinárodních smluv zastropována. Bez ...

   celý článek »

Firmy využívající auditory se musí připravit na změny

Letos na podzim to budou dva roky, co vyšlo najevo, že britský obchodní řetězec Tesco nadhodnotil očekávaný půlroční zisk o 263 milionů liber (v přepočtu zhruba 9,2 miliardy korun). Účetní machinace společnost přiznala loni...

   celý článek »

Vybrané změny v zákoně o pobytu cizinců

Dne 18. 12 .2015 nabyl účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Primárním cílem této...

   celý článek »

Pracovní úraz

 Dotaz: Ve firmě vznikl pracovní úraz s hospitalizací zraněného. Všeobecně se v podniku ví, že postižený rád požívá alkoholické nápoje. Firma má podezření, že i v době úrazu byl zraněný pod vlivem...

   celý článek »

Zjednodušené vyúčtování elektřiny a plynu

Vyúčtování elektřiny a plynu zaslaná od 1. července 2016 budou mít novou podobu a to na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb. Energetického regulačního úřadu (ERÚ)...

   celý článek »

Dvě zajímavá rozhodnutí z oblasti pracovního práva

Jak Nejvyšší soud České republiky, tak Soudní dvůr Evropské unie v posledních měsících vydal několik přelomových rozhodnutí z oblasti pracovního práva. Dvěma takovým nejzajímavějších...

   celý článek »

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště zaměstnance

Cílem tohoto článku je přehled aktuální právní úpravy týkající se sjednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále objasnění problematiky více...

   celý článek »

Škoda z provozní činnosti ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svém ustanovení § 2924 obsahuje úpravu náhrady škody způsobené provozní činností. Co se však rozumí pod samotným pojmem „provozní činnost“, jak se...

   celý článek »

Spoříte na budoucnost?

Myslíte na zadní kolečka a mít určitou finanční rezervu na horší časy je pro vás samozřejmostí? Celosvětově je spořivých lidí o něco málo více než těch, kteří žijí přítomností a chtějí si život užívat bez starostí o budoucnost. ...

   celý článek »

Výpověď členu orgánu odborové organizace? Nemusí to být tak jednoduché

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) upravuje rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Zatímco...

   celý článek »

Předat firmu všem dětem a manželce?

Už se vám to možná někdy stalo. Do vašeho poklidného a rutinního života najednou vstoupila nečekaná událost, která rázem převrátila vše naruby. Podobné zlomové okamžiky, kdy se znovu rozdávají...

   celý článek »

Informace z oblasti sociálního zabezpečení u studentů

 Níže naleznete základní informace pro studenty a jejich rodiče o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky...

   celý článek »

Jak se zjišťuje práce přesčas v případě pružného rozvržení pracovní doby?

Pružná pracovní doba je upravena v ustanovení § 85 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Pružná pracovní doba je tak složena ze dvou úseků, a to základní a volitelné...

   celý článek »