Chytrý špičkový marketing.
view counter

Známkomluva

view counter

Vzhledem k tomu, že byly kdysi možnosti komunikace omezené, lidé si hodně psali, posílali pohlednice. Zatímco dnes si milenci mohou každou chvíli volat či SMSkovat, dříve při odloučení prožívali mučivě dlouhé chvíle, než jim dorazil lístek s nějakými zprávami. Ale jak sdělit určité věci, aby je cizí oči neviděly, nepřečetly? Člověk je tvor velmi vynalézavý, a tak vznikl specifický soubor šifer - tzv. známkomluva, kterou se dorozumívaly zejména milenecké páry. Ovšem je znám i případ, kdy známkomluvu využil i tajný agent Německa operující za první světové války v Anglii. Asi největší boom známkomluva zažívala v letech 1918 - 1938, nyní už je téměř zapomenuta.

Jak známkomluva fungovala? Známky se lepily na určitá místa pohlednice či dopisu, adresát byl schopen vzkaz přečíst. Postavení známek vyjadřovalo například tyto věty: Miluji tě, Přijď brzo, Odpověz ihned, Setkání jako obvykle…
(šál)