Chytrý špičkový marketing.
view counter

Věda a výzkum krátce (293)

view counter
  • Zvířata se mezi sebou dokážou domluvit. To je poznatek, který nám není neznámý. Ale že by měla vlastní specifické dialekty, které používají ve skupině, se kterou vyrůstají a žijí? Kanadští biologové osmnáct let nahrávali vorvaně obrovské, kteří spolu komunikovali a zjistili, že každý velrybí klan svoje nářečí má. „Mluví“ mezi sebou pomocí různých zvuků, které připomínají klikání, klapáním a pískání. Tento „dialekt“ mláďatům předávají nejen jejich matky, ale i členové skupiny, ve které žijí.

  • Pojem halštadská keramika nám není neznámý. Ve archeologii doba halštadská (nazvaná podle rakouského města Hallstadt) navazovala na dobu bronzovou a sahá od 8. do 5. století př. n. l. V roce 1846 zde byly objeveny pod solnými doly pohřebiště s více než 1500 hroby. Z nálezů je zřejmé, že tehdejší těžba soli velice vynášela. Důkazem jsou zlaté šperky, bronzové nádoby a zdobená keramika. O pár desítek let dříve zde byl objeven „muž v soli“. Právě díky tomuto nerostu, bylo jeho tělo zachováno v pozoruhodně neporušeném stavu. Obyvatelé Hallstadtu ho tenkrát pohřbili na hřbitově, takže se pro dnešní vědu bohužel nezachovalo.

  • Od které doby se naši předkové pokoušeli o experimenty v oblasti chirurgie. Pravděpodobně již od doby kamenné. Důkazem toho může být nález lebky tura ve francouzském Champ-Durand , na které jsou patrny známky trepanace. Ověřovali si již v oněch dobách své teoretické poznatky na zvířatech? Otvor o velikosti 6,4 x 4,7 centimetrů totiž nebyl důsledkem úrazu. Výsledky analýzy svědčí o tom, že na otvoru jsou patrny škrábance podobné těm, jaké jsou na trepanacích lidských lebek. Zřejmě půjde o nejstarší podobný zákrok, který byl na zvířeti uskutečněn.

(st)