ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Úraz po pádu zaměstnance

view counter
21.6.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
 

Dotaz:

Zaměstnanec uklouzl a spadl na podlahu při vstupu do denní místnosti ve stanovené době přestávky na odpočinek. Druhý den navštívil lékaře a ten jej po vyšetření uznal pracovně neschopným. Je to pracovní úraz? Existuje kamerový záznam, že k pádu pracovníka skutečně došlo.

 

Odpověď:

Podle mého názoru jde o pracovní úraz, ovšem samozřejmě konečné slovo musí říci zaměstnavatel na základě vyšetření jeho příčin a okolností. To, že k úrazu došlo během přestávky v práci, nevylučuje, aby úraz byl úrazem pracovním. Podle ustanovení § 274 v odst. 1 zákoníku práce platí, že „V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele.“. Pokud tedy zaměstnavatel zřídil tzv. denní místnost, pak ji zřídil asi proto, aby zaměstnanci během přestávky na jídlo oddech v ní odpočívali a tak nemůžeme nic namítat. K úrazu došlo v přímé příčinné souvislosti s plněním pracovních úkolů.
Jediné, co je podle mého názoru je třeba zjistit, je, co se mu vlastně při tom pádu stalo. Povinností zaměstnance podle § 106 odst. 4 písm. h) ZP je „bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin“. Proto měl dotyčný povinnost hned, okamžitě úraz nahlásit vedoucímu, aby ten třeba zjistil, jestli tam nebyla mokrá podlaha, či co způsobilo onen pád (jestli to byla běžná neopatrnost) apod. Tehdy měl hned zaměstnanec např. říci „narazil jsem si loket, moc mne to bolí“, pak by asi zaměstnavatel, když by druhý den přišel s neschopenkou, nemohl nic říkat. Když nyní přinesl neschopenku až druhý den a muselo se dohledávat na záznamu z kamery, zda skutečně upadl nebo neupadl, pak mám trochu pochybnosti, jestli nejde o manifestaci něčeho, co se nestalo. Znovu opakuji – zaměstnavatel musí ten pořádně došetřit, měl by vyslechnout svědky atd., aby získal jistotu, že důvodem pracovní neschopnosti je skutečně onen úraz.