ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Tajemství Ježíše Krista

view counter

V roce 1980 stavební dělníci objevili na jeruzalémském předměstí šest vápencových schránek s lidskými kostmi. Nádoby putovaly do muzea a ostatky zpět do posvěcené půdy. Po mnoha letech bádání kdosi prohlásil, že se jedná o Ježíšův hrob. Podle bible to však není možné, Spasitel byl vzkříšen a vzat na nebesa, žádný pozemský hrob mít nemůže! Aby toho nebylo málo, ozvali se Indové, že pravý Kristův hrob leží u nich, v Kašmíru…

 

Tahanice o Spasitelův hrob

Badatel Simcha Jakobovici, dokumentarista z Kanady, kdysi tvrdil, že na jedné z nalezených schránek (tzv. osuáriu) v Jeruzalémě archeologové rozluštili nápis: „Ježíš, syn Mariin, syn Josefův.“ Údajně se podařilo dešifrovat i jméno Maří Magdalény, zde bylo uvedeno jako „Maria učitelka“ (Mariamene e Mara). Vědci poté vysvětlovali, že tak velkou hrobku by si Ježíšova rodina nemohla dovolit. Navíc jména Josef, Maria a Ježíš byla v té době hojně používaná, tím pádem nejde o žádný unikátní objev.

Opačný tábor tvoří spekulativci a někteří záhadologové, kteří upozorňují na teorie (nepodložené), podle nichž nebyla Maří Magdaléna pouhou Ježíšovou stoupenkyní, ale i učitelkou a členkou privilegovaných Kristových mudrců, navíc i jeho životní partnerkou. A aby byl zmatek dokonalý, do sporu vstoupila katolická církev. Tahanice o pravdu zuří už několik let a nevypadá to na brzký mír.

 

Zasvěcenec, rabín nebo jogín?

Apokryfní (nepravá) evangelia o Ježíšovi hovoří jinak, prezentují ho jako laického nazaretského rabína, učitele (Mistra) ezoterní filozofie, léčitele a zasvěcence. Jeho učení prý vycházelo z filozofie esejské sekty. Esejci byli velmi svérázní a nadělali si mnoho nepřátel.

Jiní badatelé pro změnu hovoří o Ježíšovi jako o buddhistovi, jogínovi a zasvěcenci, který využíval východní duchovní praktiky. Tři králové (mudrcové) mají představovat buddhistické vyslance, kteří v něm objevili inkarnovaného lámu. Proto rodinu později nasměrovali do Egypta. Byla to nejbližší země, v níž se nacházely viháry neboli buddhistické misionářské akademie a mysterijní školy. Faraon (de facto staroegyptský král) Krista přijal i později, v dospělém věku zde studoval a prošel všemi stupni nejvyššího zasvěcení. Faktem je, že o části Ježíšova života nevíme vůbec nic. Po dokončení studií v Egyptě se údajně Mesiáš vrátil do tehdejší Palestiny a stal se synem Božím…

 

Stopy vedou do Tibetu i Japonska

V buddhistickém klášteře u indického Šprínagaru mniši uchovávají cenné a prastaré dokumenty o muži jménem Yus Asaf (Ježíš). Ve čtrnácti letech prý s perskou karavanou mudrců doputoval až do Tibetu, v Indii poté studoval filozofii, mystiku, jógu a matematiku, a pak se vrátil do Palestiny.

Kristovy stopy kupodivu objevíme i v Japonsku, kde se někteří obyvatelé k „bílému“ spasiteli hlásí dodnes. Ježíš Kristus má v zemi vycházejícího slunce i svou svatyni. Víra tu kombinuje šintoismus (odnož japonského buddhismu), křesťanství se židovskou mystikou a kabalou.

Aby toho nebylo málo, muslimové, kteří uznávají Ježíše (ale jen jako proroka, ne jako Mesiáše a syna Božího), tvrdí, že se do Indie vrátil ještě jednou, po svém ukřižování a zmrtvýchvstání. Zde byl skutečně nazýván Yus Asaf nebo Isa Maish (Ježíš Mesiáš).

Není těch Ježíšů už nějak moc?

 

Je klíčem Maří Magdaléna?

V kašmírském Šprínagaru stojí nenápadný a přísně hlídaný dům, jenž je údajně Ježíšovou hrobkou. Starají se o ni členové náboženské společnosti Ahmadíja. Tady se měl Spasitel po boku Maří Magdalény dožít 110 let. Ukrývá se tedy pod sarkofágem skutečně tělo proroka Ježíše z tehdejší sjednocené Palestiny? Čí ostatky jsou tak bedlivě chráněny? Těžko říci, nikdo nemá šanci tělo jen zahlédnout…

Důležitým vodítkem je možná i sama Maří Magdaléna. Pokud se na ni zaměříme podrobněji, můžeme ji spatřit jako symbol tří pilířů hebrejského alefbejtu (abecedy). Písmena Alef, Mem a Šem (A, M, S) představují bytost, člověka (Adama), ženu (Evu) a kopí. Z pohledu hermetických věd jde o jasný symbol spojení mužského a ženského principu. A to je prý hlavní klíč k Ježíšovu tajemství.

Někteří mystérium znají, ale jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, další cosi tuší, ale bojí se promluvit. Jak je vidno postava Ježíše Krista stále vzbuzuje řadu otázek a mnohým nedá spát…

Jiří Nový