ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Stále záhadné egyptské pyramidy

view counter

Egyptské pyramidy patří k těm divům světa, kolem nichž zůstává celá řada nezodpovězených otázek. A jak dobře víme - vše, co je dlouho nezodpovězené, se stává obvykle záhadným a tajemným, neboť lidská fantazie pracuje na plné obrátky.

Jak vůbec dokázala starověká egyptská civilizace postavit tak obrovské monumenty? Za jakým účelem a komu měly sloužit? Mnoho badatelů v této souvislosti hovoří o nesmírně vyspělém společenství, které se tehdy na Zemi nacházelo a někteří jdou ještě dál a tvrdí, že do staveb pyramid byly zapojeny i mimozemské civilizace. Za vůbec prvního autora pyramidy je považován egyptský architekt Imhotep, který ji měl vystavět pro tehdejšího faraona Džosera Posvátného, jenž vládl přibližně v letech 2690 až 2670 před naším letopočtem. Může se zdát až neskutečné, že v době, která neznala železo, bronz ani kolo, vznikly tak monumentální stavby, které dodnes obdivujeme. Dokonce ani nejmodernější technika, kterou lidé ve 21. století disponují, není schopna přinést jednoznačnou odpověď a objevit tak záhadný vznik pyramid.

 

Trezory plné informací

Současný americký egyptolog Lawremce Berman si v této souvislosti klade otázku, proč byla královská hrobka umístěna ve stavbě až tak nadbytečně obrovské: „Pyramida měla být zřejmě architektonickým ztvárněním panovníkova vzestupu ke slunci a stát se jeho posmrtným osudem. Proto je pyramida pokládána za místo, kde k této cestě na onen svět mělo dojít.“ Pro Egypťany hrál posmrtný život důležitou roli. Proto chtěl každý vladař náležitě přejít do duchovního světa. K tomuto účelu musel být mumifikován a spolu s potřebnou výbavou, kterou činilo zlato i drahé šperky, byl pohřben v pyramidě.

Proslulý švýcarský spisovatel a záhadolog, autor až téměř revolučních Vzpomínek na budoucnost - Erich von Däniken - je přesvědčen o tom, že egyptské pyramidy postavili lidé, kteří měli kontakt s mimozemskými civilizacemi. Podle jeho názoru lze jen stěží věřit stavbě jen z pouhého rozmaru faraonů. Ve skutečnosti mohla za vším stát spíše nějaká významná vesmírná civilizace. S její pomocí tak mohly vzniknout stavby, které svou nápaditostí vyvolávají u dalších generací touhu po vědění. Právě mimozemšťané si totiž mohli přát, aby lidé na Zemi o nich věděli a očekávali jejich druhý příchod. Snad právě proto u pyramid zvolili tak neobvyklý tvar, který v sobě skrývá množství matematických, astronomických i geologických souvislostí.

Jako příklad lze uvést, že například výška Cheopsovy pyramidy vynásobená jednou miliardou odpovídá vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Navíc poledník probíhající touto pyramidou dělí pevniny a oceány na dva přesně stejné kontinenty. Další zajímavostí je objem pyramidy vydělený dvojnásobkem její výšky, což se rovná proslulému Ludolfovu číslu pí. Podle Dänikena tak mají být pyramidy jakýmisi trezory, které napříč časem přinášejí informace o zážitcích a setkáních s návštěvníky z vesmíru.

 

Jednoho dne se vrátí…

Erich von Däniken zastává názor, že staří Egypťané uctívali mimozemšťany jako „bohy z nebes“, a proto lze na mnohých kresbách spatřit bytosti podobající se návštěvníkům z neznámé planety. Záhadní návštěvníci pak tehdejším Egypťanům mohli předat některé ze svých technologií a dělit se s nimi o své vědění. Jednoho dne však vesmírné bytosti odletěly kosmickou lodí neznámo kam a od té doby je již nikdo na Zemi nespatřil.

Däniken vše vysvětluje jistým zanechaným příslibem, podle kterého se zase někdy vrátí a probudí pak mrtvé zpět k životu. Právě proto se nechávali faraoni do pyramid pohřbívat, neboť věřili, že pokud se jejich mrtvá těla zachovají, údajní bohové je zase vzkřísí. Navíc samotný tvar pyramid je uzpůsoben tomu, aby vše uvnitř nepodléhalo plísni, hnilobě a rozkladu. To konečně potvrdili i současní vědci.

Podle některých mnohem realističtějších badatelů využívali tvůrci pyramid obří dřevěné saně. Na ně stavební materiál naložili a prostor těsně před nimi polévali vodou. Namočený písek podle vědeckých výzkumů ulehčuje tažení ve srovnání se suchým pískem až o polovinu. Mohli ovšem využívat též různé druhy ramp. S nimi by se pak radikálně snížil i počet lidí, kteří na stavbě pracovali. Dodnes však nikdo nemá ani ponětí, jak to tehdy vůbec mohlo probíhat.

 

Däniken má jasno

Erich von Däniken s běžnými metodami staveb za pomoci mnoha tisíců Egypťanů nesouhlasí. Podle něj prostě není možné věřit tomu, že astronomické míry pyramid vznikly jen čirou náhodou. A třebaže nemá k dispozici objektivní důkazy o návštěvě mimozemšťanů na Zemi, vlastní stovky indicií. Je proto přesvědčen, že nás mimozemšťané stále pozorují a snad nás opět navštíví přesně tak, jak kdysi slíbili Egypťanům. Celá Dänikenova práce tak směřuje k tomu, aby lidé zůstali připraveni a v budoucnu nedošlo k žádnému kulturnímu šoku.
Pavel Kovář