ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Slovenské dědictví UNESCO - Ojedinělé historické i přírodní skvosty

view counter

Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví, která vstoupila v platnost v roce 1972, jsou každoročně připisovány unikátní památky a přírodní celky na prestižní seznam UNESCO. Slovensko má aktuálně na seznamu sedm zápisů. A o které pamětihodnosti a přírodní unikáty se jedná?

  • Spišský hrad, Spišská Kapitula, kostel s. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými freskami ze 13. století byly na seznam UNESCO zapsány roku 1993. Spišský hrad patří mezi největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními i gotickými budovami. Nachází se v něm expozice zbraní.
    V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena i Levoča, středověké královské město, respektive jeho historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzácným gotickým dřevěným křídlovým oltářem Mistra Pavla.

  • Vlkolínec (1993) je vesnice se 45 dřevěnými tradičními budovami, ve které dodnes žijí lidé. Jedná se o příklad zachované lidové architektury v národním parku Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok.

   • Bývalé královské báňské město Banská Štiavnica (1993) bylo důležitým centrem těžby zlata a dalších drahých kovů v Evropě. V roce 1762 zde byla založena první technická univerzita v Evropě zaměřená na hornictví. Hornickou minulost připomínají zpřístupněné štoly, muzeum v přírodě, umělé vodní nádrže (tajchy), historická Klopačka, která svolávala horníky do práce a řada dalších památek.

  • Město Bardejov (2000) se nachází na severovýchodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsána jeho historická část s kostelem sv. Egídia, městskou radnicí, židovským suburbiem a měšťanskými domy, které jsou umístněné na čtvercovém náměstí. Jedná se o původní opevněné středověké město, které je vystavěné v renesančním a barokovém slohu.

  • Celkem osm vzácných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNESCO od roku 2008: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvrdošíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. Řada dalších je na Listině čekatelů a o zápis usiluje.

  • Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje (1995, 2000) na území jihovýchodního Slovenska ukrývají nádherný podzemský svět. Patří sem jeskyně Domica, unikátní Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dobšinská ledová jeskyně a mnohé další.
  • Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat zahrnují především chráněné lokality Stužica, Rožek a Havešová v národním parku Poloniny a prales na Vihorlatu.

(tz, luv)