Chytrý špičkový marketing.
view counter

Poklad kruté šlechtičny čeká na objevení

view counter

Hrad Pecka je magnetem paranormálních jevů v celých východních Čechách.

Pecku- sídlo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z českých mučedníků zavražděných rakouským císařem v roce 1621 na Staroměstském náměstí za to, že jako velitel českého vojska osobně řídil ostřelování jeho paláce ve Vídni - střeží tajemná Bílá paní. Jedná se o Sibyllu, dceru pana Kryštofa, která při odjezdu manžela do války za náboženskou svobodu pojala neblahé tušení, že se k ní na Pecku už nevrátí. Brzy na to Sibylla onemocněla. V horečkách a blouznění měla pocit, že vidí svého otce, který ji zve k sobě, a když ho následovala, vypadla z okna hradního paláce a zabila se. Od té doby se její duch zjevuje na hradě. Kromě ní se ale na Pecce objevují i další zjevení.

 

Rukavice pro umrlce

Na hradě straší přízrak zdejšího purkrabího, který se prý jednou zjevil své ženě a požádal ji, aby mu do hrobu, kde je prý zima, upletla teplé rukavice. U vchodu do hradního sklepení je také možné spatřit černého mnicha s truhlicí, jenž zakazuje zvědavcům vstoupit do podzemí, zatímco u hradní brány napravo se zase vždy o půlnoci zjevoval přízrak ženy vystupující ze zdi. Je zajímavé, že tato pověst má své reálné jádro, protože při rekonstrukci Pecky v roce 1910 byla právě v těchto místech objevena kostra zazděné ženy. A ještě více podivné je, že když byly ostatky objeveny a křesťansky pochovány, přízrak zmizel a už se nikdy neobjevil.

Za bouřlivých nocí se také hradem rozléhají těžké dunivé kroky - to se prý bezhlavý rytíř Kryštof Harant prochází svým hradem, který mu mstící se Rakušané zabavili. K jeho bohatství se ale nedostali. V hradní věži je prý totiž dodnes zazděný poklad, který zde kdysi ukryla hradní paní, manželka mučedníka Kryštofa z Polžic a Bezdružic. Aby se o pokladu nikdo nedozvěděl, osobně se zbavila zedníka, jenž truhlice se zlatem a drahými kameny ukrýval. Za tyto i další hříchy jí potrestal Bůh, když jí později srazil z věže do toho samého příkopu.
Poklad kruté šlechtičny je tak dodnes ve věži uschován.

 

Co zavinila pecka z třešně?

Jiný nenalezený poklad „dvanácti zlatých apoštolů“ se měl nacházet na dně hradní studně, ale při jejím čištění před 40 roky se zde nic nenašlo. Stejně neobjeveny zůstávají tři podzemní chodby, které z Pecky vedou podle legendy do Miletína, na Kulatý vrch v Hůře nad Lázněmi Bělohrad a do údolí pod hradem.

Podle jedné varianty místní legendy pomáhal stavět hrad sám ďábel. Podle jiné naopak musel zakladatel hradu zabít draka, který střežil kopec, na němž chtěl postavit svou pevnost. A do třetice etymologická pověst o východočeských hradech Pecka, Kost a Pařez vypráví o chalupníkovi, který při výlovu jičínského rybníka u Ostružan našel na dně v bahně lahvičku, v níž byl zakletý mocný džin - duch. Ten slíbil nálezci, že pokud ho z jeho skleněného vězení vysvobodí, bohatě se mu odmění tím, že tři první věci, na které sáhne rukama, se stonásobně zvětší. Tak prý omylem vznikl hrad Kost v České ráji, a to z odhozené kosti, hrad Pařez z vývratu, na který si udivený chalupník sedl, a konečně také hrad Pecka - z třešňové pecky.
Petr Blahuš