Chytrý špičkový marketing.
view counter

Péče o zvěř v zimním období

 

view counter

Prosinec – první měsíc nastávající zimy, pro nás lidi příjemný tajemným štědrým večerem a vánočními svátky, ale ne tak pro některé tvory obývající naši přírodu. Patří mezi ně i zvěř počínaje drobnou zvěří od bažantů a zajíců přes srnčí a muflony až po zvěř vysokou – daňky a jeleny. Pro zvěř nastává období nouze a zimního strádání.

Pole jsou sklizena a většinou zorána, louky se šťavnatou travou jsou ztuhlé mrazem a pokryté sněhem. Zbývají jen zbytky listů ostružin a nezdřevnatělé výhony lesní vegetace. Pro myslivce a lesníky nastává jedno z nejdůležitějších období jejich činnosti, povinnost zimního přikrmování zvěře. Tato se stahuje ke krmelcům a krmelištím, do nichž již několik týdnů předtím myslivci soustředili zásoby kvalitního sena, nazývané objemové krmivo. Dále zde mají připraveny kaštany a žaludy získané sběrem dětí ze škol. Toto, takzvané jadrné krmivo je doplněné trochou ovsa a v zásypech pro bažanty obilnou zadinou. Tam, kde je možnost sklepa nebo krechtu, lze uskladnit dužnaté krmivo řepu nebo mrkev. Samozřejmě myslivec nesmí zapomenout ani na doplnění slanisek kusovou nebo kamennou solí, která musí být předkládána po celý rok.

Takto připravené krmelce myslivci v zimě několikrát týdně obcházejí a doplňují seno do jeslí, kaštany se žaludy, jádro a dužnaté krmivo do korýtek. Pro bažanty, kachny a ostatní drobnou pernatou zvěř sypou obilnou zadinu pod zásypy. Zvěř se v zimě udržuje nedaleko od krmelců, kde zalehává a odpočívá. Neodchází ani při příchodu myslivce doplňujícího scházející krmivo. Naopak po jeho odchodu většinou rychle přechází ke krmelci a s chutí konzumuje předloženou paši.

Zde se dopouštějí velkého prohřešku někteří nezodpovědní lidé, mohou to být pěší turisté, lyžaři, návštěvníci lesa, kteří se  zvědavě přibližují až ke krmným zařízením a ruší, tak zvěř zde se udržující. Ještě daleko nejhorší jsou bezohlední majitelé psů, kteří nechají své psí „ miláčky“ volně pobíhat po lese a v blízkosti krmelců. Takto revírující pes zalehlou zvěř zvedne, štve ji často v hlubokém sněhu a buď ji strhne nebo natolik užene, že upocená, schvácená zvěř ulehá na sníh a po rychlém prochlazení nenávratně hyne. Lidé, za zvěř Vás prosíme, nenechte své psy v zimním období volně pobíhat. Ulehčíte zvěři přežít zimu a zabráníte tak mnoha zbytečným zvířecím tragediím………..¨

Ing. Josef Hašek