Chytrý špičkový marketing.
view counter

Negativní emoce způsobují nemoci

view counter

Kolikrát za den se nad něčím nebo někým rozčilujete? Vadí vám fronta u poklady, pomalý řidič v autě před vámi nebo brečící dítě v čekárně u doktora? To, že nám něco na druhých vadí a že nás něco rozčiluje, je zcela běžným jevem. Děti vyjadřují svůj hněv bez zábran. Jak vyrůstáme, snažíme se ho potlačovat a hněv se mění v zášť. Sídlí v našich tělech a užírá nejdříve naši mysl a potom i tělo. Setrvávání ve vzdoru a hořkosti nám škodí více než to, co naše negativní pocity vyvolalo.

Pokud v sobě dusíce svoje emoce a neumíte se uvolnit, relaxovat a zklidnit, hromadíte v sobě emocionální odpadky. Nemoc je forma protestu proti tomu, že jsme udělali ze svého organismu smetiště. Zpočátku se to může projevovat „jen“ bolestmi hlavy, zvýšeným krevním tlakem, problémy s trávením a celkovou únavou. Je to varování, že organismus již není schopen vydržet víc a je nejvyšší čas zamyslet se nad svým postojem k životu. Když se zbavíme zášti, otevřeme dveře svého srdce. Je na místě uvědomit si, že rozčilování, popudlivost, nepřátelství, zloba a další negativní emoce nejsou vůbec zdravé, stejně tak i zadržování vzteku. Jsme-li nemocní, nepřátelský postoj vůči sobě, všemu a všem zhoršuje náš zdravotní stav a je brzdou procesu sebeuzdravení.


Vyzkoušejte na sobě

Když pocítíte hněv, rozčilení, vztek či jinou negativní emoci, nejednejte ukvapeně. Snažte se ve zlosti neříkat všechno, co vás napadne, neboť většinou vidíme věci černěji a často přeháníme. Vyzkoušejte svoji představivost a zkuste se na sebe podívat z jiného úhlu. A nejen podívat, ale pokuste se vytěžit maximum z rozbouřené energie ve svém organismu. Snažte se „odpojit“ od konfliktu a soustřeďte se na to, co se ve vašem organismu děje. Při rozčilení, vzteku a hněvu vám ke zklidnění pomůže následující představa. Představte si, že z vašeho rozčileného těla se do všech stran rozbíhají paprsky černého světla, vzápětí si zkuste vybavit, jak tyto škodlivé černé paprsky vtahujete zpět do svého organismu, kde vám škodí. Pokud máte hněvivé myšlenky, pokuste se přenést svou pozornost na dech. I správné, cíleně prováděné dýchání může pomoci zklidnit se.
(žuk)