Chytrý špičkový marketing.
view counter

Naučte se ANGLICKY s MAGIC ENGLISH a novinami ECHO - (10/10)

view counter

 

10. díl seriálu

 
 
 

Telephoning (Telefonování)

 

May I use your phone?                                              Mohu si od vás zatelefonovat?
What is your phone number?                                    Jaké je vaše telefonní číslo?
Ring me back in an hour.                                          Zatelefonujte znovu za hodinu.
Who is calling?                                                          Kdo volá?
I will put him on the line.                                            Dám vám ho k telefonu.
I cannot get through.                                                 Nemohu se dovolat.
Hallo, this is Mr Novak, I would like to speak to Mr Brown. Dobrý den, u telefonu Novák, rád bych mluvil s panem Brownem.
I am sorry but he is out at the moment.                    Je mi líto, ale zrovna tu není.
Shall I take a message?                                            Mám mu něco vyřídit?
I will call again later.                                                  Zavolám později.
I am afraid you have got the wrong number.            Obávám se, že máte špatné číslo.
Wait a moment, I will put you through.                     Okamžik, přepojím vás.
I can’t hear you, could you speak louder, please?   Neslyším vás, můžete mluvit hlasitěji?
The line is engaged.                                                 Linka je obsazena.
Hold the line, please.                                                Zůstaňte na lince, prosím. 

... a anglické přísloví nakonec:

 
Lucky at cards – unlucky in love.                   Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.
 
 
 

Hodně úspěchů ve studiu angličtiny přeje MAGIC ENGLISH.

 
 
 

            <  předchozí díl