Chytrý špičkový marketing.
view counter

Mysl je mocná zbraň

view counter

Současná medicína dělá obrovské pokroky, ale v zápase s naší myslí většinou prohráváme. Neničí nás pouze přemíra věcí a událostí kolem nás, ale také vnitřní chaos. Různé vjemy přicházejí v takovém nadbytku, že nejsou skutečně roztříděny, natož vstřebávány. Výsledkem je náš vnitřní zmatek. Přesycujeme svoji mysl a ztrácíme citlivost.

Boris Pasternak v knize Doktor Živago napsal: Tvé zdraví musí nutně trpět, pokud budeš den za dnem říkat opak toho, co cítíš, jestliže se podáš tomu, co se ti nelíbí, a budeš se těšit z toho, co ti nepřináší nic než neštěstí. Náš nervový systém není pouhá fikce, je součást fyzického těla a naše duše existuje v čase a přebývá uvnitř jako zub v ústech. Nemůže na ní být beztrestně pácháno násilí.

Chyba je v každém z nás. Přemýšlíme chaoticky a negativní myšlenky nás automaticky programují na neúspěch. Navíc pokud na cokoli negativně zareagujeme, automaticky negativně zareaguje i naše tělo. Následně se organismus snaží se vzniklou situací vyrovnat a obnovit rovnováhu. Nevyrovná-li se naše psychika s určitým prožitkem, bude i nadále reagovat negativně a tělo negativní reakci zkopíruje. Vše se děje bez zvláštních projevů, až nahromaděním negativních reakcí v těle se projeví změny, které začneme pociťovat jako bolest nebo nemoc. Na cestě k uzdravení je důležité se s negativními prožitky a emocemi, traumaty, ale i s dalšími zápornými myšlenkami urychleně vyrovnat, zbavit se všech „škodlivých usazenin“, aby napáchaly co nejmenší škody a tělo se mohlo opět vrátit do rovnováhy. Nejednat sobecky, nečinit vědomé zlo a nerozsévat do životů jiných lidí utrpení.

Devět desetin naší povahy tvoří naučené a osvojené zvyky, a je na místě naše zvyky postupně měnit a stát se součástí zázraku. Narodili jsme se do světa hojnosti a máme obrovskou moc vytvořit v sobě proto, který bude plný spokojenosti a zdraví.
(jam)