ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Kde straší ohnivý i zmrzlý muž?

view counter

Vesnice Sedloňov, ležící přímo pod hřebeny Orlických hor, je asi jediná u nás, kde si přízraky a paranormální jevy rozdělily sféry působnosti - jedny se zjevují na horním a druzí na dolním konci obce.

Lidé, kteří chtěli sami dobrovolně odejít z tohoto světa, bez ohledu na víru a následky takového činu, si v minulosti oblíbili tzv. Pátkův les na rozhraní Sedloňova a osady Polom. Místní legendy praví, že se ještě dnes v oboře zjevuje přízrak hockaufa, lesního démona, který na sebe upozorňoval tichým, ale strašidelným, voláním. Se zlou se potázal ten, kdo na takové volání ducha, který bývá spojován s přízraky trápícími osamělé lidi, odpověděl. Jednou tak učinil místní sedlák, který se tudy vracel z hospody domů. Prý duchovi odvětil, aby mu „vlezl na záda“. To byla ovšem kardinální chyba, protože přízrak, věren svému jménu (česky „hup na záda“) mu tam okamžitě skočil. Nebožáka začal škrtit a škrábat a ten ať dělal co dělal, nemohl se ho zbavit. S křikem a s přízrakem pevně přisátým na zádech tedy běžel, nebo spíše klopýtal, domů. Teprve před domovními schody duch zmizel.

 

Přízraky mají svá teritoria

Jak už bylo řečeno, přízraky zjevující se v Sedloňově, jsou přísně teritoriální, což je velmi atypické. Svá pole působnosti mají přesně rozdělena. Navíc jsou také typově zcela rozdílní, což je také unikátní. Na dolním konci obce u kostela kolem Zlatého potoka se objevuje ohnivý muž, rovněž v našich zeměpisných končinách dost výjimečný duch. Naopak nahoře, pod sedloňovským Černým křížem, poutníci mohli narazit na zmrzlého muže. Může jít o pozůstatek lidové legendy o nějaké tragédii vysoko v horách.

 

Poklady ukryté v hoře

Řada legend se také vztahuje k více než tisíc metrů vysoké hoře Vrchmezí, která spadá pod Sedloňov. Hora skrývá ve svém nitru poklad, který je možné objevit jen o Velikonocích v době, kdy se dole v kostele zpívají pašije. I tady se vypráví pověst o ženě se synem, která poklad našla, ale - propadnuvše jeho bohatství - zapomněla v podzemí své dítě. Znovu se s ním setkala až po roce, kdy se hora opět na Velikonoce otevřela, a ona na důkaz pokání vrátila všechno bohatství.

Jiná varianta legendy o pokladu mluví o Zlaté štole, která se nachází na sever od vrcholu a je chráněna velkým psem. Kdysi sem přivedl syn místního horala cizince, černokněžníka, podle jiné verze vlašského hledače drahých kamenů, kterému se podařilo psa odlákat, a tak oba zbohatli. Část místních lidí ze Sedloňova ale věří tomu, že se zdejší poklad otevírá atypicky jen na Štědrý den a opět se v něm část lidí při jeho hledání zapomněla včas vrátit na povrch a museli v podzemí strávit 365 dní.

 

Očarovaná Čertova zahrada

Zcela zvláštní pověst, podobající se tak trochu legendě o Krakonošově zahrádce v sousedních Krkonoších, se váže k jednomu místu poblíž vrcholu Vrchmezí. Nachází se zde takzvaná Čertova zahrada, kterou chrání hradba neproniknutelných keřů. Kdo se k ní přiblíží, je jakousi neviditelnou silou vražen zpátky. Komu se přesto podaří do Čertovy zahrady, která je dnes součástí přírodní rezervace Pod Vrchmezím, proniknout, zůstane zde navždy uvězněn. Vše prý podle legendy způsobil v dávných dobách kat z Rychnova nad Kněžnou, který sem přinesl v uzavřeném poháru duši jednoho ze svých odsouzenců a zakopal ji tady.

V okolí Čertovy zahrady se také občas zjevuje Zelený myslivec. Jedná se o přízrak bývalého hajného ze Sedloňova, kterého zde kdysi v zimě zastihla i s jeho loveckým psem sněhová bouře a oba tu zmrzli.
Petr Blahuš