ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Kambýsova ztracená armáda

view counter

V létě roku 2000 narazili vědci, kteří v egyptské poušti hledali ložiska ropy, na zbraně, šperky a lidské kosti. Jedná se snad o pozůstatky ztracené Kambýsovy armády?


Mocný vládce

V šestém století př.n.l. patřil perský vládce Kambýses II. mezi nejmocnější muže starověkého světa. Poté, co jeho armáda roku 525 př.n.l. úspěšně vtrhla do Egypta a v bitvě u Pelúsia snadno porazila vojsko Psammetika III., vyslal své vojáky o síle 50 tisíc mužů z Théb do Síwy, ležící v poušti na západ od řeky Nil. Rozkázal jim zaútočit na Amorův chrám, v němž se ukrývali kněží, kteří odmítali přijmout jeho svrchovanost.

Po sedmidenním pochodu si armáda chtěla odpočinout v oáze, kde ji zastihla nečekaná bouře. Vířící vítr záhy vynesl do vzduchu sloupy pouštního písku, které pod sebou pohřbily vše živé i neživé.
Když se Kambýses doslechl o tom, co se stalo, vyslal jezdce, aby se pokusili jeho armádu najít. Stopa vedla skrz oázu Baharija a dál na jihozápad směrem k Síwě, kde se však uprostřed pouště ztratila. Obrovská armáda zmizela bez jediné stopy.


Po mnoho staletí se historikové domnívali, že celý příběh byl pouhým mýtem. Ale v posledních letech bylo v egyptské poušti učiněno tolik významných objevů, kterými se v současnosti zabývají odborníci. Většina z nich je přesvědčena, že tyto objevy nám odhalí osud Kambýsovy ztracené armády.
(vlab)