ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Jak si lépe zapamatovat text

view counter

Jestliže chceme aktivně zvýšit příjem informací, musíme naši pozornost dále rozvíjet a cvičit. Většina lidí nezapomíná, jen si nedají práci s tím, aby si lépe pamatovali.

  • Hybnou silou učení je zájem. Obecně totiž platí, že to, co nás baví, lépe pochopíme a utkví nám pevněji v paměti. Pravdou však zůstává, že jen malá část toho, co jsme nuceni se naučit, nás baví.

  • Učíme se tím lépe, čím více „vstupních kanálů“ do výuky zapojíme. Pokud učivo pouze vidíme, zapamatujeme si asi třicet procent informací, pokud jen slyšíme, zapamatujeme si jen dvacet procent látky. Ale pokud současně vidíme i slyšíme, uchovává se nám v paměti již padesát procent látky. Máme-li možnost učební látku vidět, slyšet a také prakticky vyzkoušet, úroveň zapamatování se zvyšuje až na devadesát procent.

  • Někomu pomáhá, když při učení chodí, vyzkoušejte to!

  • Nejlepší metoda, jak si dlouhodobě zafixovat vědomosti, je jejich opakování. Hlasité opakování učeného textu spolehlivě pomáhá šetřit čas. Poznáte přitom, které části textu vám činí potíže, a zjistíte, jak vědomosti uchovat co nejdéle.

  • Učíte-li se nějaký rozsáhlejší text, rozčleňte si ho na související celky. Pokud si informace správně uspořádáte, bude učení snadnější. Rozdělení textu do různých celků a podcelků či podkapitol, číslování kapitol a titulků, barevné značení - to vše jsou prostředky k zapamatování textu.

  • Učte se souvisle a bez dlouhého přerušování! Časté přerušování učení a dlouhé přestávky zhoršují kvalitu „pamatování“. Naopak občasné krátké přestávky, doplněné dechovými cviky, přispívají k obnově pozornosti a vnímání, a tím i k zapamatování si nových informací.

  • V učení postupujte od vám již známého nebo alespoň trochu známého ke zcela neznámému. (žuk)

 

DODATEK
O tématu, které se učíte, se snažte přemýšlet i ve volných chvílích, aby se tak informace pěkně ukotvily v mysli.