Chytrý špičkový marketing.
view counter

Jak se dostalo ovoce do Evropy

view counter

Zatímco jablka jsou považována za typické evropské ovoce, o hruškách to tvrdit nelze. Objevily se kdesi v Řecku, kde je nazývali „ovocem Peloponézanů“ a básník Theoklitos je často cituje ve svých verších. Plinius uvádí, že Římané dováželi z Egypta a Sýrie nejen hrušky, ale i jablka. Třešně, dnes typicky evropské ovoce, přivezl do Říma labužník generál Lucullus údajně po vítězství nad pontským králem Mitridatem.

V průběhu jednoho století se potom třešně rozšířily po celé Evropě. Hroznové víno má podle některých pramenů svou pravlast v oblasti Kaspického moře, v Arménii, také však v Sýrii a Persii. K nám se dostalo zásluhou římských vojsk. Jeho první pěstitelskou zemí byla Francie. Pomeranče se do Evropy dostaly z Dálného východu - z Vietnamu a Kambodže. Jejich cesta k nám však byla složitá.

Portugalští mořeplavci se seznámili s pomeranči na východním pobřeží Indie a odtud je dovezli ve značném množství na portugalský a španělský královský dvůr. Část prý se jich dokonce dostala i k francouzskému dvoru, avšak teprve když je začali ve Španělsku pěstovat, poznaly pomeranče i jiné země Evropy. Ořechy a kaštany se dostaly z Asie nejdříve do Říma a odtud pak na území dnešní Francie.

Teprve potom se objevily v Německu a také u nás. O švestkách se vedou polemiky. Jedni tvrdí, že přišly z Evropy z Palestiny, která je prý jejich domovinou, jiní hovoří o Sýrii. Jisté je, že se do Evropy dostaly nejprve v sušeném stavu. Pěstovat je začali nejdříve v Itálii a potom se zásluhou křižáků rozšířily do celé Evropy.

(ryp)