ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Edisonův telefon pro duchy

view counter

V roce 1920 se jeden novinář zeptal Edisona na čem právě pracuje. Ten mu odpověděl: „Již delší dobu se zabývám technologiemi pro komunikaci s duchy. Vše nasvědčuje tomu, že se brzy objeví telefon, se kterým bude možné hovořit se zemřelými – tedy s duchy, s oním světem.“

Co se týká telefonu, je všeobecně známo, že Thomas Alva Edison vynalezl uhlíkový mikrofon. Objevil, že uhlíková zrnka, stlačená mezi kovové desky, mají elektrický náboj nepřímo úměrný k tlaku. Pokud na jednu z desek působí zvukové vlnění, mění se patřičně i proud procházejí zrnky mezi nimi. Kvalita přeneseného zvuku je dostačující pro hovor. A hlavně takový mikrofon funguje jako elektromagnetický zesilovač. Objev vedl k vývoji uhlíkových mikrofonů, které byly základem telefonů po více než sto let. A které se (byť v menší míře) používají dodnes. Léta ubíhala a telefon pro komunikaci se zemřelými nikde. Když se na něj novináři ptali Edisona znovu, odpověděl: „Pánové, vy jste to nepochopili? To všechno byl jen vtip.“ Někteří záhadologové se však domnívají, že vědec od své snahy po neblahých zkušenostech se záhrobím raději upustil.

 

Seance manželů Curiových

Nadpřirozené a nevysvětlitelné jevy zajímaly Marii a Pierra Curieovi, kteří se mimo jiné zabývali studiem psychiky a psychických jevů. Byli členy Společnosti pro výzkum psychických jevů, týmu evropských vědců (včetně nositelů Nobelovy ceny), kteří na začátku 20. století v Paříži zkoumali nadpřirozené úkazy. V prvních dvou letech tato skupina studovala médium, jímž byla Italka Eusapia Pallachine. Pierre Curie nahlížel na tyto seance jako na vědecké experimenty. Vedl si podrobné poznámky o každém pozorování. Byl tím opravdu zaujatý.

Dne 14. dubna 1906 Pierre Curie napsal francouzskému fyzikovi Louisi Georges Gouymu: „Uskutečnili jsme několik seancí s Eusapií Pallachine (několik jsme s ní s manželkou měli již loni v létě). Výsledkem je, že tyto jevy skutečně existují a já o nich vůbec nepochybují. Je to neuvěřitelné, ale je to tak a je nemožné to jakkoli popírat. Obzvláště po všech těch seancích, které jsme mohli sledovat v přímo dokonalých podmínkách. Podle mne je to zde zcela nový obor faktů a míst fyziky, o nichž nemáme vůbec ponětí.“ Význačných vědců, zabývající se spiritismem, bylo podstatně více. Například Oliver Joseph Lodge (britský fyzik a spisovatel), Heinrich Rudolf Hertz (německý fyzik) či Charles Robert Richet (francouzský fyziolog). Také T. G. Masaryk se za svého pobytu v Lipsku zúčastnil několika spiritistických seancí.
Karel Kýr