ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Ostatní

Některé aspekty inkarnací a kosmické hry

Pro komplexnější poznání skutečnosti je důležité si uvědomit, že máme výrazně omezenou schopnost chápat složité obrazy z vyšších úrovní poznání (pokud nejsme ve stavu rozšířeného vědomí). Často se stává, že obrazy a informace, které obdržíme...   celý článek »

Magické symboly

Kruh - Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené...   celý článek »

Astrologický náhled na rok 2015

Na co bychom se měli připravit nebo si dát pozor v příštím roce? Konstelace pro nás hodnotil pražský astrolog Pavel Hanzal… Zajímavé astrologické okamžiky roku 2015 - Uran - planeta nezávislosti a rychlých impulsů...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (6)

Třicáté druhé klíčové poučení: V duchovní rovině reality není dovolena msta a odplata. Ježíš: „Kdo vás uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Milujte nepřátele své!“ (Mt 5, 38-48). Zdánlivě nespravedlivé a nesmyslné pokyny...   celý článek »

Komunikace s vlastní duší (5)

V procesu lidského vývoje a sebepoznání je komunikace s vlastní duší nezbytná a proces uvědomování je spojen s naším přežitím. Připomeňme si, že centrem vědomí je složka duše, kterou nazýváme vědomé já neboli ego, jež...   celý článek »

Vztahy podle životních čísel

Astroložka, kartářka a numeroložka, Daniela Hannah, potvrzuje, že životní čísla naznačí, proč si s někým rozumíme lépe a s jiným člověkem se častěji hádáme. Nejprve si připomeňme, jak se vypočítá životní číslo. Jde o postupný součet všech číslic v...   celý článek »

Andělské léčení

O andělech se tvrdí, že jsou to naši boží pomocníci. Mohou nám pomoci kdykoli a s čímkoli, stačí je jen požádat. A mohou nám tedy být prospěšní i v případě zdravotních potíží, jak potvrzuje bylinář a proutkař Jiří Tomášek z Příbramska. Ten ve své...   celý článek »

Mayský strom života

Podle současné vědy se mayská civilizace začala rozvíjet v srdci tropického pralesa na jihu dnešního Mexika a v Guatemale asi kolem roku 2000 př. n. l.. Vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím po Kristu. Podle vyprávění stařešinů mayských kmenů jso...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (5)

Příběh o svatbě v Káni Galilejské (J 2, 1-12) Tento příběh z Janova Evangelia dává při vcítění se do děje možnost jej vykládat několika způsoby. Obvyklé je děj vnímán způsobem, který představuje Ježíše v roli divotvorce, který je...   celý článek »

Inteligence, intelekt, svědomí, rozlišování dobra a zla

Inteligence a intelekt jsou opět pojmy, které jsou velmi běžně používány, aniž je vždy uvedena jejich definice, protože se předpokládá jejich běžná znalost. Tím často dochází k tomu, že jsou oba používány ve stejném smyslu, nebo jsou...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (4)

Pokračujme ve sledování Ježíšova putování mezi lidmi, díky zachycení jeho konání a výroků zapisovateli, z nichž se nejlépe zachovaly zápisy evangelistů Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Tomáše. Z jejich zpráv budu pokračovat v pokusu vystižení...   celý článek »

Minulé životy, reinkarnační teorie, regresní terapie

Mnoho lidí se zajímá o minulé životy. Nejen o své, ale i jako o jeden z principů bytí. Na druhou stranu nejsou ani výjimečné názory typu – proč bych se o to zajímal, když vím, že to neexistuje. Tato problematika je natolik široká, že není možné se v...   celý článek »

Komunikace s vlastní duší (4)

Procházíme spolu způsoby, jakými můžeme komunikovat se svou duší. Smyslem našeho života zde na zemi je naučit se lásce k sobě a k tomu je nezbytné poznat se a naplnit své životní poslání. Jeho obsah je uložen v nevědomé části duše a v...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (3)

Pokračujme ve sledování Ježíšova putování mezi lidmi, díky zachycení jeho konání a výroků zapisovateli, z nichž se nejlépe zachovaly zápisy evangelistů Matouše, Marka, Lukáše, Jana a Tomáše. Z jejich zpráv budu pokračovat v pokusu vystižení...   celý článek »

Poznávání řádu stvoření (2)

Duchovní dimenze neboli dimenze věčnosti (trvalosti) se řídí zákony jako dimenze vibrací hmotnosti (vesmír) nebo jemnohmotnosti (záhrobí). Dokonce tyto jsou pouze analogií duchovních zákonů, jak o tom vypovídá staroegyptský Hermův výrok: „Jak...   celý článek »