ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Historie

Řemeslníci starověku

Člověk používal nejdříve kovy přírodní. Jednalo se především o měď a zlato, které zpočátku koval jen za studena. Skutečná metalurgie se v Orientu objevila až později. V západní Evropě to bylo až kolem roku 2000 př. Kristem.

   celý článek »

Z kostela sv. Remigia do Remeše

Kostel sv. Remigia je novorománský kostel v Praze – Čakovicích, který je jako jediný v Česku zasvěcený tomuto světci. Na místě dnešního kostela stál ale v roce 1352 románský kostel, kolem roku 1735 pak kostel barokní.

   celý článek »

Dávné tajemství Alp

Vysokohorský oblouk, který se začal formovat na přelomu třetihor a čtvrtohor, to jsou Alpy. Kdysi neexistovalo Středozemní moře, ale obrovský praoceán Thetys. Jenže pak se začaly přibližovat k sobě dva kontinenty, eurasijská...

   celý článek »

Starověké kořeny vegetariánství

Historie vegetariánství a respektování zvířat má své kořeny v údolí řeky Indu ve starověkém Řecku. Právě zde bylo známo a praktikováno od starověku, ačkoli vyobrazení starověkých hostin leckdy zachycuje spoustu...

   celý článek »

Pohřbený poklad slavného zločince

Jedním z nejslavnějších amerických zločinců New Yorku se stal Arthur Flegenheimer, později známý pod jménem Dutch Schultz. Narodil se v Americe roku 1901 židovským uprchlíkům a během svého krátkého života...

   celý článek »

Tři mudrci putující z Východu

V Novém zákoně se můžeme dočíst, že Římané nutili křesťany obětovat kadidlo před sochou císaře a tím se přihlásit k jeho kultu. A to byla jedna z příčin, proč Ježíšovi přívrženci zpočátku kadidlo odmítali. Ke změně názoru...

   celý článek »

Toulky po hradech a zámcích - Csobánc střežil hranici proti Osmanům

S výstavbou hradu se pravděpodobně začalo kolem roku 1250, o dvacet let později byl již kompletně dostavěn. Majitelé, rodina Gyulaffy, pocházeli z jižní Itálie. Rod Rátot, ze kterého pocházeli, vlastnil hrad až do...

   celý článek »

Poklad pohanských knížat

Sedlák Jan Koch, řečený Janota, z vesnice Podmokly na Plzeňsku spěchal časně ráno na svou louku podívat se, jaké škody napáchaly deště uplynulých dní. Prohlížel si potok, který se vylil z břehů, a tu v naplaveném bahně...

   celý článek »

Historie houslí

První housle v současné podobě podle historiků vznikaly někdy kolem 16. století v Itálii. Nejstarší dochované housle postavil slavný houslař Andrea Amati na objednávku slavného vládnoucího rodu Medicejských v roce...

   celý článek »

Zámecký hřmotící duch

Barokní skvost pod Krušnými horami, tak se říká zámku Červený Hrádek u Jirkova. Navíc tu straší zcela výjimeční duchové - poltergeist a vlkodlak. Zámek Červený Hrádek, známý z řady pohádek, najdeme na skalní...

   celý článek »

Rýžovníci od zlatonosného Písku

Zlatonosný písek jihočeských řek dal nepochybně jméno i jednomu z nejznámějších měst tohoto kraje - Písku. Jakkoli považujeme Václava Hájka z Libočan spíše za mystifikátora, než za důvěryhodného letopisce...

   celý článek »

Oč usilovali dávní alchymisté?

Mystika a věda byly v době císaře Rudolfa II. úzce propojeny, dávní badatelé se pídili po jakémsi „vyšším záměru“ nebo „harmonii sfér“, které by jim pomohly odhalit tajemství přírody. Jen náhodou a ještě oklikou přitom...

   celý článek »

Prokletý poklad Opičího hradu

K nádherné zřícenině středověkého hradu Helfenburk vedou dvě cesty, a to od Úštěka údolím potoka nebo od nedalekých Rašovic. Hrad, dříve také nazývaný Hrádek či Hradišťko, patřil ve své době k největším v... 

   celý článek »

Kde brali Keltové své zlaté bohatství?

Keltové nebo také Galové bývali ve starověku proslulí bohatstvím zlata. Když římský vojevůdce a státník Gaius Julius Caesar dobyl v roce 51 př. n. l. Galii (zhruba dnešní Francii a Belgii), odváželi odtud jeho legionáři...

   celý článek »

Historie kontaktních čoček

Nápad řešit některé problémy s očima pomocí zaoblených sklíček se objevil už v roce 1827, kdy John Herschel navrhl, že by se nepravidelná rohovka dala napravit skleněnou kapslí s živočišným rosolem. 

   celý článek »