ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Historie

Pradávné kulinářské praktiky

řebaže jsou kulinářské praktiky a chutě poplatné dané kultuře, dávní lovci a sběrači druhu Homo sapiens měli podobné žaludky jako dnešní lidé, třebaže neznali speciální kuchyňské pomůcky, hrnce a keramické nádoby...

   celý článek »

Židovské legendy Nového Bydžova

Historie malého, ale půvabného, městečka v polabské rovině je pevně svázána se zdejší významnou židovskou komunitou, která zde žila až do vyvraždění za II. světové války téměř půl tisíciletí. Stará legenda praví, ...

   celý článek »

Dobrý skutek telčské Bílé paní

Podle některých historiků a nejstarší městské kroniky založili osadu Telč včetně zdejšího hrad templáři.Tak jako jinde na panství Rožmberků se i v Telči zjevovala jako předzvěst událostí významných pro rod Bílá paní.

   celý článek »

Bájné poklady knížete Kroka

Jeden z nejvýznamnějších českých hradů, Krakovec, stojí na konci úzkého ostrohu nad soutokem Krakoveckého a Šípského potoka. Tvoří jednu z dominant Rakovnicka. Podle prastaré české legendy ho založil...

   celý článek »

Kolumbus prý viděl mořské panny

Příběhy o mořských pannách se poprvé objevily ve starověké Asýrii (kolem roku 1000 př. n. l.) v souvislosti s bohyni Atargatis, která s zamilovala do pozemského člověka, jehož nešťastnou náhodou zabila. 

   celý článek »

Konopné rituály

Při vykopávkách z doby kamenné objevili archeologové rovněž semena konopí i pozůstatky různých „magických hub“. To společně s nálezy prehistorických jeskynních kreseb, které jsou často rozmazané nebo dokonce...

   celý článek »

Kdo byla italská Aradia?

Hranice mezi bohyní či světicí a čarodějnicí byla v dávné historii velmi tenká. Jedním z případů je příběh Aradie, ženy, jejíž život lze objevit v mýtech a legendách.

   celý článek »

Krvavá je historie Lipnice

Hrad Lipnice je známý nejen jako poslední štace světoznámého spisovatele Jaroslava Haška, ale i četnými historickými artefakty. A také celou řadou zajímavých, leč krvavých, legend a pověstí. Je pozoruhodné, že se v některých...

   celý článek »

Toulky po hradech a zámcích - Beaufort: Sídlo velmistra rytířského řádu

Panské sídlo rodiny z Beaufortu stojí nedaleko stejnojmenné obce v nevelkém údolí. Za vlády krále Karla Velikého byl Beaufort sídlem správce, ale pozdější písemné zmínky v archivech chybějí.

   celý článek »

Pravidla středověké soudní praxe

Všichni, kdo si myslí, že řízení a regulování všeho v našem každodenním životě je fenoménem této doby, měli by nahlédnout do nejstarších právních knih ve středověku, vydaných před téměř osmi sty lety. Zjistí,...

   celý článek »

Slovanské stopy na Rujáně

Na Rujáně, největším německém ostrově na pobřeží Baltu, se nacházejí vesnice a města s původními slovanskými jmény. Právě zde stála největší svatyně boha Svantovíta, uctívaného ještě ve 12. století.

   celý článek »

Smrt nejslavnějšího exorcisty

Šestnáctého září zemřel vloni v římské nemocnici U svaté Lucie Don Gabriele Amorth, nejslavnější exorcista (vymítač démonů) na světě. Ve službách Vatikánu tento charismatický kněz strávil desítky let. A nám se podařilo...

   celý článek »

Kdo založil Prahu?

Čtenář Miroslav z Frýdku Místku do redakce napsal: „Zajímám se o historii Prahy a narazil jsem na spekulace o tom, že naše hlavní město založili východní mudrcové, kteří sem zavítali v dávných dobách z oblasti... 

   celý článek »

Jak se dostalo ovoce do Evropy

Zatímco jablka jsou považována za typické evropské ovoce, o hruškách to tvrdit nelze. Objevily se kdesi v Řecku, kde je nazývali „ovocem Peloponézanů“ a básník Theoklitos je často cituje ve svých verších. Plinius uvádí,...

   celý článek »

Řemeslníci starověku

Člověk používal nejdříve kovy přírodní. Jednalo se především o měď a zlato, které zpočátku koval jen za studena. Skutečná metalurgie se v Orientu objevila až později. V západní Evropě to bylo až kolem roku 2000 př. Kristem.

   celý článek »