Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Úžasná historie míšeňského „bílého zlata“

Míšeňský porcelán má za sebou nejvýraznější a nejdelší tradici v Evropě. Své dominantní postavení mezi manufakturami na výrobu porcelánu si udržuje dodnes. To znamená 305 let.

   celý článek »

Město dětí panen

Taranto je metropolí Tarentského zálivu a významnou námořní základnou v Itálii. Břehy města omývá Jónské moře a má poutavou historii. Bylo založeno v 7. století před Kristem dórskými Řeky ze Sparty, kteří rozšířili původní...

   celý článek »

Nejstarší nápoj lidstva

Pokud zapátráme po zemi, kde se nejprve vařilo pivo, dojdeme až do staré Babylónie, kde jej znali již před sedmi tisíci lety. Ze záznamů vyrytých do kamene nebo pálených cihel se můžeme dozvědět, že již koncem pátého století...

   celý článek »

Záhadná Šigirská modla

V historickém muzeu v ruském Jekatěrinburgu se ve vzduchotěsné skříni nachází Šigirská modla. Jde o nejstarší a největší dřevěnou sochu na světě. Její stáří je odhadováno na devět a půl tisíce let. Šigirská modla je...

   celý článek »

Sluneční růže na jadranském pobřeží

Jedním z nejkrásnějších městeček na poloostrově Gargano je Rodi Garganico. Je také nejstarší. Nebuďte překvapeni, když vás místní důchodci, lelkující celé dny na hlavní piazze, osloví česky nebo slovensky. Žije zde totiž...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (4)

Kdyby někdo hleděl na Karlovo grálské úsilí optikou dnešního komerčně zkarikovaného podávání tohoto hluboce posvátného tajemství, asi by mu Karel připadal jako středověký prostoduchý pošetilec, který se pověrčivě...

   celý článek »

Apoštolky a duchovní učitelky v raném křesťanství

Role žen a mužů byla v prvotní církvi zcela rovnoprávná, a proto i Ježíšovy učednice měly ve skupině stejné postavení jako apoštolové. Zajímavé je např. zjištění badatelky M. Ryškové, že tzv. janovské raně křesťanské obce,...

   celý článek »

Z historie špionáže CIA

Central Intelligence Agency, CIA, je Ústřední zpravodajská služba Spojených států amerických s tzv. vnějším (špionážním) polem působnosti. K jejím úkolům patří mimo jiné operace ve prospěch USA, jež provádí po celém...

   celý článek »

Šumavský Babylon

Čarovná Šumava má řadu tajemných domů. Mnohá taková stavení jsme navštívili osobně a sekali se s různými hraničními jevy. A který dům byl nejstrašidelnější? Určitě všechna stavení v osadě Babylon na severovýchodním...

   celý článek »

Lomikarův přízrak bloudí krajem

Když dle pověsti chodský vůdce Jan Sladký Kozina vyzval nenáviděného utlačovatele Lomikara a jeho čeládku na boží soud, byl přesvědčen, že se jeho kletba naplní. A stalo se. Nicméně duch šlechtice prý dodnes...

   celý článek »

Tajná laboratoř a kejkle alchymistů

Podle pověstí měla být kdesi v podzemí Pražského hradu velká alchymistická laboratoř, jakási „akademie alchymická“. Americký badatel H. C. Bolton dokonce uvádí, že „císařská laboratoř na Hradčanech zabírala dvě...

   celý článek »

Byl Ježíš Kristus ženatý?

Jaký byl Ježíš jako člověk? Měl také své slabé stránky a nectnosti? Je vcelku pochopitelné, že v tomto ohledu nám evangelia toho příliš mnoho nenabízejí. Podávají totiž svědectví o Synu božím a nesluší se, aby takováto „vyšší“...

   celý článek »

Nejasná smrt slavné Kleopatry

Když se blíže seznámíme s dávnými dějinami starověku, tak zjistíme, že vládkyně Egypta jménem Kleopatra se nevyskytovala pouze jediná, ale byla jich hned celá řada. Ovšem tu nejslavnější, která dokázala omámit...

   celý článek »

Voják a zasvěcenec Ignác z Loyoly

Velmi inteligentní, odvážný, pocházející ze starobylého španělského rodu, ale i prchlivý, tajnůstkářský a tvrdý… Takový byl legendární zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoly. Každý z jeho spolubratří se mu chtěl...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (3)

Římské církvi se ve středověku podařilo zevně zlikvidovat svého největšího ideového konkurenta – keltské křesťanství. To zaniklo v devátém století. Semena toho mohutného ezoterního proudu však byla již dávno...

   celý článek »