Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Templářská matematika


Templáři ze Svaté země přivezli svatému Bernardovi největší tajemství budovatelů Šalamounova chrámu: stavební postupy, deskriptivní geometrii, žhavé novinky z oblasti architektury a složitou matematiku. Na nějaký „svatý...   celý článek »

Saint Germain: hrabě, mág a podivín

Tajuplný Saint Germain se údajně narodil 28. května 1696 v Sedmihradsku. Byl nejstarším synem knížete Rákoczyho a dcery lankraběte Karla Hessenského. Křestním jménem Leopold Georg, později přijímá pseudonym...   celý článek »

Historie a slované

Jako člověk, který se narodil ve střední Evropě – Praze, jsem si vědoma toho, že je i v mé krvi otisk mnoha různých národností. Před delší dobou jsem se začala zajímat o předky slovanské. Kupodivu jsem nenašla mnoho informací, jen...   celý článek »

Tajemství posledního krále

Karel Habsburský, poslední český král, byl rozporuplnou, ale i trochu tajemnou bytostí. Výchova v katolické víře u něj zřejmě rozvinula i mimosmyslové vnímání. Znal svůj osud? Narodil se17. srpna 1887 v Dolním Rakousku.   celý článek »

Tajemný řád německých rytířů

Obestřen mýty, drcen a vláčen dějinami byl řád německých rytířů, vzniklý z původního špitálního bratrstva brémských kupců v Akkonu. Již roku 1198 se stal řádem rytířským a dodnes jitří vášně. Kam zmizely poklady? Co se stalo se starými...   celý článek »

Franz Anton Mesmer

Mesmer (1734–1815) vystudoval medicínu ve Vídni. Sotvaže jeho lékařský diplom po několika letech oschl, přivábil do své ordinace v centru habsburské říše nesčetné pacienty. Mesmer totiž léčil pomocí magnetů, skrze něž...   celý článek »

Třicetiletá válka byla důsledkem dvou nedokonalých řešení poklesu věrohodnosti křesťanského náboženství ve středověku

Po tisíci letech od ukřižování Ježíše Krista se nedostavil ani jeho druhý příchod, ani Parsifal nevstoupil do chrámu Grálu a nepřivedl ozdravnou a životadárnou energii pro lidstvo. Zato znovuobjevení antických hodnot ve formě renesance...   celý článek »

Zmizelá erární pokladna!

Už je to bezmála sto let, co v oblasti Mazurských jezer v Polsku hledají zlato ruského generála Samsonova. Koncem roku 1920 houbaři a lovci z polského městečka Velbarku (bývalý východopruský Willenberg) začali nacházet zlaté mince...   celý článek »

Příchod křesťanství k nám a kníže Václav

Ti, co zcela nerozeznali, že křesťanství je mezi náboženstvími na zemi kvalitativně novým duchovním impulsem, jehož žití následně umožňuje vzestup civilizace, se ptají, zda jeho rozšířením nebyla vlastně lidstvu otevřena slepá vývojová...   celý článek »

Wendigo: Duch opuštěných míst

V amerických pověstech o příšerách se setkáváme s démonem zvaným Wendigo. Lidé mu říkali „duch opuštěných míst“ a řadili ho do světové rodiny upírů. My jsme se vydali po jeho stopách.   celý článek »

O gnózi a gnosticích včera a dnes (2)

V době, kdy se tvář křesťanství teprve utvářela, objevovala se různá hnutí se svými představami o stvoření světa a člověka. Některá projevovala jen malé odchylky od oficiální linie, jiná se lišila v principu. Tak klasičtí gnostici...   celý článek »

Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství

K prohlédnutí tohoto hodnocení je nutné si představit Ježíše Krista, jak přihlíží otázce dvou středověkých křesťanů: Pod „jednou“ nebo pod „obojí“? Katolík nebo protestant? Když dotázaný dá nevhodnou odpověď – následuje rána cepem...   celý článek »

Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin

Za klíčové body našich národních dějin považuji: Existenci praotce Čecha a Přemysla oráče, dále příchod křesťanství a svatého Václava, úsilí o prohloubení křesťanství a Karla IV., krizi křesťanství a husitství, zatvrdnutí krize křesťanství a Bílou...   celý článek »

Saint Germain: Poselství věčného hraběte?

Tajemného hraběte z 18. století, který si nechával říkat Saint Germain, provázely již za jeho života legendy a neuvěřitelné příběhy. Dokázal prý měnit kovy ve zlato, předpovídat budoucnost, někteří říkali, že je nesmrtelný...   celý článek »

O gnózi a gnosticích včera a dnes (1)

Učení gnosticismu se počalo rozvíjet přibližně v čase raného křesťanství. Název je odvozen od slova „gnóze“ čili vědění / poznání. Nejde ovšem o poznávání znalostí z běžného vědního oboru, nýbrž je to poznání vztahu člověka k Bohu a jím...   celý článek »