Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Třicetiletá válka byla důsledkem dvou nedokonalých řešení poklesu věrohodnosti křesťanského náboženství ve středověku

Po tisíci letech od ukřižování Ježíše Krista se nedostavil ani jeho druhý příchod, ani Parsifal nevstoupil do chrámu Grálu a nepřivedl ozdravnou a životadárnou energii pro lidstvo. Zato znovuobjevení antických hodnot ve formě renesance...   celý článek »

Zmizelá erární pokladna!

Už je to bezmála sto let, co v oblasti Mazurských jezer v Polsku hledají zlato ruského generála Samsonova. Koncem roku 1920 houbaři a lovci z polského městečka Velbarku (bývalý východopruský Willenberg) začali nacházet zlaté mince...   celý článek »

Příchod křesťanství k nám a kníže Václav

Ti, co zcela nerozeznali, že křesťanství je mezi náboženstvími na zemi kvalitativně novým duchovním impulsem, jehož žití následně umožňuje vzestup civilizace, se ptají, zda jeho rozšířením nebyla vlastně lidstvu otevřena slepá vývojová...   celý článek »

Wendigo: Duch opuštěných míst

V amerických pověstech o příšerách se setkáváme s démonem zvaným Wendigo. Lidé mu říkali „duch opuštěných míst“ a řadili ho do světové rodiny upírů. My jsme se vydali po jeho stopách.   celý článek »

O gnózi a gnosticích včera a dnes (2)

V době, kdy se tvář křesťanství teprve utvářela, objevovala se různá hnutí se svými představami o stvoření světa a člověka. Některá projevovala jen malé odchylky od oficiální linie, jiná se lišila v principu. Tak klasičtí gnostici...   celý článek »

Husitství a reformace jsou projevem hroucení přesvědčivosti křesťanství

K prohlédnutí tohoto hodnocení je nutné si představit Ježíše Krista, jak přihlíží otázce dvou středověkých křesťanů: Pod „jednou“ nebo pod „obojí“? Katolík nebo protestant? Když dotázaný dá nevhodnou odpověď – následuje rána cepem...   celý článek »

Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin

Za klíčové body našich národních dějin považuji: Existenci praotce Čecha a Přemysla oráče, dále příchod křesťanství a svatého Václava, úsilí o prohloubení křesťanství a Karla IV., krizi křesťanství a husitství, zatvrdnutí krize křesťanství a Bílou...   celý článek »

Saint Germain: Poselství věčného hraběte?

Tajemného hraběte z 18. století, který si nechával říkat Saint Germain, provázely již za jeho života legendy a neuvěřitelné příběhy. Dokázal prý měnit kovy ve zlato, předpovídat budoucnost, někteří říkali, že je nesmrtelný...   celý článek »

O gnózi a gnosticích včera a dnes (1)

Učení gnosticismu se počalo rozvíjet přibližně v čase raného křesťanství. Název je odvozen od slova „gnóze“ čili vědění / poznání. Nejde ovšem o poznávání znalostí z běžného vědního oboru, nýbrž je to poznání vztahu člověka k Bohu a jím...   celý článek »

Příběhy hliněných tabulek

V roce 1840 došlo u řeky Tigris k zajímavému objevu. V ruinách dvou sumerských měst Ninive a Nippur našli archeologové přes 30 tisíc hliněných tabulek, které tvořily knihovnu asyrského krále Ašurbanipala. Na tabulkách je zapsané poznání...   celý článek »

Stará záhada v novém světle

V roce 2015 si připomínáme 30. výročí nálezu vzácného relikviáře svatého Maura na hradě v Bečově nad Teplou. Jak to ale bylo doopravdy? Podařil se kriminalistům husarský kousek, nebo jen sledovali podivné stopy? Relikviář sv...   celý článek »

Josephus Flavius: Ježíšovo alter ego?

Když se zabýváme studiem evangelií, můžeme při četbě snadno dospět k myšlence, zda to všechno třeba nebylo úplně jinak – a samozřejmě to již mnohé napadlo. Důvodů k tomu je nemálo. Podívejme se nyní na život jedné pozoruhodné...   celý článek »

Pověsti z Karlštejna

Ve Velké věži na Karlštejně byly po dlouhou dobu přechovávány římské i české korunovační klenoty. Do kaple sv. Kříže, kde nad nimi ve dne v noci bdělo „veškeré vojsko nebeské“ se smělo jen na povolení zemského sněmu...   celý článek »

Na příkaz mrtvých přízraků…

Kouřim u Kolína založil podle pověsti bratr praotce Čecha Lech roku 653. U hory Řípu se rozešel s bratrem a tři dny postupoval se svým lidem. Nakonec začal stavět město a ohradil je mohutnými valy. Protože mu měl stavbu města určit kouř, který prý z....   celý článek »

Kde stál Horymírův hrad?

Pověst o udatném hrdinovi nabízí přehršle míst, kde by se mohlo Horymírovo sídlo nacházet. Horymír měl Šemíka pohřbít před vraty svého dvora v Neumětelích. Jeho sídlo se nedochovalo, zato pomník na návsi ano. Jsme na správné stopě?...   celý článek »