Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Cesty tabáku do Čech

Kouření tabáku bylo v Čechách známé již v době Bílé hory roku 1620. Za tento zlozvyk můžeme poděkovat pomocným anglickým vojenským sborům, které poslal Zimnímu králi Bedřichovi jeho tchán, král Jakub. Pěnovky těchto...

   celý článek »

Historie kabelek

Kabelka byla užívána lidmi od okamžiku, kdy měli potřebu přenášet různé cennosti. Termín kabelka neexistoval do poloviny devatenáctého století, starověké vaky a brašny z látky nebo kůže se běžně užívaly k úschově...

   celý článek »

Střípky ze staré Prahy

Podle latinských pramenů byl už ve 12. století v Praze na Malé Straně špitál řádu maltézských rytířů, jejichž posláním bylo chránit poutníky do Svaté země. Dům pro pocestné, který vybudovali, se latinsky jmenoval...

   celý článek »

Nespoutaný život divokého Habsburka

Když farář kráčející za rakví spatřil přibližující se jezdce, hned vytušil, že budou problémy. „Zastavte a položte rakev na zem!“ zavelel jeden ze tří mladých důstojníků. Pak se otočil na své druhy a zvolal...

   celý článek »

Záhadný mladík v Getsemanské zahradě

 Zlověstná a ponurá byla atmosféra v Getsemanské zahradě pod Olivovou horou. Ježíš Kristus zde prožíval vnitřní muka strachu a pochybností, podle bible „potil krůpěje krve“. Modlil se k Bohu a prosil, aby od něj...   celý článek »

Prezident Jefferson miloval otrokyni

Thomas Jefferson byl jednou z nejvýznamnějších osobností amerických dějin. Sepsal proslulé Prohlášení nezávislosti ze 4. července 1776, byl guvernérem Virginie, americkým vyslancem v Paříži,...

   celý článek »

Z historie saní

S poezií zimy byla odedávna nerozlučně spojena představa veselé jízdy v saních zasněženou krajinou. Již z dávného pravěku jsou známy nálezy, které svědčí o užívání saní téměř u všech národů a zdá se, že ze zcela...

   celý článek »

Kováři jako zubaři

Počátkem středověku se různé lékařské zákroky, včetně těch se zuby, prováděly v klášterech, ale od 12. století zubařskou praxi postupně převzali potulní holiči, kteří dříve v klášterech s mnichy spolupracovali. Zubařské...

   celý článek »

Úžasná historie míšeňského „bílého zlata“

Míšeňský porcelán má za sebou nejvýraznější a nejdelší tradici v Evropě. Své dominantní postavení mezi manufakturami na výrobu porcelánu si udržuje dodnes. To znamená 305 let.

   celý článek »

Město dětí panen

Taranto je metropolí Tarentského zálivu a významnou námořní základnou v Itálii. Břehy města omývá Jónské moře a má poutavou historii. Bylo založeno v 7. století před Kristem dórskými Řeky ze Sparty, kteří rozšířili původní...

   celý článek »

Nejstarší nápoj lidstva

Pokud zapátráme po zemi, kde se nejprve vařilo pivo, dojdeme až do staré Babylónie, kde jej znali již před sedmi tisíci lety. Ze záznamů vyrytých do kamene nebo pálených cihel se můžeme dozvědět, že již koncem pátého století...

   celý článek »

Záhadná Šigirská modla

V historickém muzeu v ruském Jekatěrinburgu se ve vzduchotěsné skříni nachází Šigirská modla. Jde o nejstarší a největší dřevěnou sochu na světě. Její stáří je odhadováno na devět a půl tisíce let. Šigirská modla je...

   celý článek »

Sluneční růže na jadranském pobřeží

Jedním z nejkrásnějších městeček na poloostrově Gargano je Rodi Garganico. Je také nejstarší. Nebuďte překvapeni, když vás místní důchodci, lelkující celé dny na hlavní piazze, osloví česky nebo slovensky. Žije zde totiž...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (4)

Kdyby někdo hleděl na Karlovo grálské úsilí optikou dnešního komerčně zkarikovaného podávání tohoto hluboce posvátného tajemství, asi by mu Karel připadal jako středověký prostoduchý pošetilec, který se pověrčivě...

   celý článek »

Apoštolky a duchovní učitelky v raném křesťanství

Role žen a mužů byla v prvotní církvi zcela rovnoprávná, a proto i Ježíšovy učednice měly ve skupině stejné postavení jako apoštolové. Zajímavé je např. zjištění badatelky M. Ryškové, že tzv. janovské raně křesťanské obce,...

   celý článek »