Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Loterie lákala od nepaměti

První dochované zmínky loterii pocházejí zhruba z období kolem roku 200 př. n. l. ze starověké Číny. Také díky ziskům z loterie bylo možno financovat obrovské stavby tehdejší vládnoucí dynastie – příkladem za všechny budiž...   celý článek »

První světovou válkou skončila definitivně éra křesťanské evropy

Již starověkým prorokům a mudrcům bylo sděleno, že řídit ješitnost vládců a potrhlost lidí hlasujících o zákonech, má ve stvoření „v popisu práce“ bytost, zvaná Satan. On konstruuje prostřednictvím „svých lidí“ (falešných proroků)...   celý článek »

Bratrstvo růžového kříže

Bratrstvo Růžového kříže, tzv. rosenkruciánský řád, tedy společenství největších evropských mágů, založil Christian Rosenkreuz. Narodil se v Německu v roce 1378 a byl od útlého dětství vychováván několika skvělými osobnostmi v...   celý článek »

O gnózi a gnosticích včera a dnes (3)

Gnostické učení, kterému se někdy také říká zakázaná víra, vzniklo ve starověku a prokvetlo středověkem až do současnosti. Pravdou ovšem je, že mezi gnostiky bývají zahrnováni i jedinci, kteří se ve své době jen odchyloval...   celý článek »

Egyptské lékařství předběhlo dobu

Už Homér o Egypťanech napsal, že „každý byl lékařem, a to zkušenějším než léčitelé jiných národů“. Vědci, kteří rozluštili hieroglyfické texty, se shodují v přesvědčení, že Homér a další antičtí autoři výjimečně vůbec...   celý článek »

Obdivuhodná ztracená města - Copán

Mezi jeden z nejpodivuhodnějších výtvorů zaniklých civilizací patří mayský městský stát Copán. Města se nacházela na území Mexika, Guatemaly a Hondurasu a po staletí byla skryta v hustém porostu tropického...   celý článek »

Templářská matematika


Templáři ze Svaté země přivezli svatému Bernardovi největší tajemství budovatelů Šalamounova chrámu: stavební postupy, deskriptivní geometrii, žhavé novinky z oblasti architektury a složitou matematiku. Na nějaký „svatý...   celý článek »

Saint Germain: hrabě, mág a podivín

Tajuplný Saint Germain se údajně narodil 28. května 1696 v Sedmihradsku. Byl nejstarším synem knížete Rákoczyho a dcery lankraběte Karla Hessenského. Křestním jménem Leopold Georg, později přijímá pseudonym...   celý článek »

Historie a slované

Jako člověk, který se narodil ve střední Evropě – Praze, jsem si vědoma toho, že je i v mé krvi otisk mnoha různých národností. Před delší dobou jsem se začala zajímat o předky slovanské. Kupodivu jsem nenašla mnoho informací, jen...   celý článek »

Tajemství posledního krále

Karel Habsburský, poslední český král, byl rozporuplnou, ale i trochu tajemnou bytostí. Výchova v katolické víře u něj zřejmě rozvinula i mimosmyslové vnímání. Znal svůj osud? Narodil se17. srpna 1887 v Dolním Rakousku.   celý článek »

Tajemný řád německých rytířů

Obestřen mýty, drcen a vláčen dějinami byl řád německých rytířů, vzniklý z původního špitálního bratrstva brémských kupců v Akkonu. Již roku 1198 se stal řádem rytířským a dodnes jitří vášně. Kam zmizely poklady? Co se stalo se starými...   celý článek »

Franz Anton Mesmer

Mesmer (1734–1815) vystudoval medicínu ve Vídni. Sotvaže jeho lékařský diplom po několika letech oschl, přivábil do své ordinace v centru habsburské říše nesčetné pacienty. Mesmer totiž léčil pomocí magnetů, skrze něž...   celý článek »

Třicetiletá válka byla důsledkem dvou nedokonalých řešení poklesu věrohodnosti křesťanského náboženství ve středověku

Po tisíci letech od ukřižování Ježíše Krista se nedostavil ani jeho druhý příchod, ani Parsifal nevstoupil do chrámu Grálu a nepřivedl ozdravnou a životadárnou energii pro lidstvo. Zato znovuobjevení antických hodnot ve formě renesance...   celý článek »

Zmizelá erární pokladna!

Už je to bezmála sto let, co v oblasti Mazurských jezer v Polsku hledají zlato ruského generála Samsonova. Koncem roku 1920 houbaři a lovci z polského městečka Velbarku (bývalý východopruský Willenberg) začali nacházet zlaté mince...   celý článek »

Příchod křesťanství k nám a kníže Václav

Ti, co zcela nerozeznali, že křesťanství je mezi náboženstvími na zemi kvalitativně novým duchovním impulsem, jehož žití následně umožňuje vzestup civilizace, se ptají, zda jeho rozšířením nebyla vlastně lidstvu otevřena slepá vývojová...   celý článek »