Chytrý špičkový marketing.
view counter

Historie

Nejasná smrt slavné Kleopatry

Když se blíže seznámíme s dávnými dějinami starověku, tak zjistíme, že vládkyně Egypta jménem Kleopatra se nevyskytovala pouze jediná, ale byla jich hned celá řada. Ovšem tu nejslavnější, která dokázala omámit...

   celý článek »

Voják a zasvěcenec Ignác z Loyoly

Velmi inteligentní, odvážný, pocházející ze starobylého španělského rodu, ale i prchlivý, tajnůstkářský a tvrdý… Takový byl legendární zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoly. Každý z jeho spolubratří se mu chtěl...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (3)

Římské církvi se ve středověku podařilo zevně zlikvidovat svého největšího ideového konkurenta – keltské křesťanství. To zaniklo v devátém století. Semena toho mohutného ezoterního proudu však byla již dávno...

   celý článek »

Magický prsten učitele národů

Když jsme pátrali po rosekruciánské minulosti Jana Amose Komenského, narazili jsme na jeho masivní šperk, jenž prý měl magickou moc a fungoval jako spojnice slavného rodu. A kde je teď? Zdá se, že prsten skutečně existoval...

   celý článek »

Proč musel zemřít Rasputin?

„Grigorij Jefimovič je mužik, člověk z lidu. Vaše Výsosti učiní dobře, když mu budou naslouchat, neboť skrze něho promlouvá hlas ruské půdy… Vím o jeho hříších, je jich mnoho a jsou ohavné. V hloubi srdce má však ukrytu...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (2)

Není správné chtít dosáhnout Grálu. Místo toho lze jen navodit v sobě podmínky, které ke Grálu vedou: pracovat na sobě s cílem služby světu. Ostatní se musí ponechat Boží milosti. Současně s upadající teologií...

   celý článek »

Zajímavosti staré Prahy

Zpívalo se u Medvídků - Šantán se sice dostal do Prahy z Paříže, ale ve staropražském prostředí se přetavil podle domácího vkusu na zcela domácí lidovou zábavu takzvaných zpěváčků. První takovou zpěvní síní byl kabaret Leopolda...
   celý článek »

Svědectví starobylého lékařství

Z dávných dob starého Egypta, Řecka, Říma, ale také ze středověku i doby pozdější se dochovalo množství předmětů, které nám i dnes připomínají starobylé lékařství a léčitelství. Některé z nich se našly při nejrůznějších...

   celý článek »

Kdo byli Etruskové?

Asi v polovině 8. století před Kristem začal v pobřežních oblastech severovýchodní a západní Itálie vzestup národa, který Římané nazývali Truskové nebo Etruskové. Dodnes nejsou známa původní sídla tohoto lidu.

   celý článek »

Obdivuhodná ztracená města

O mýtickém přístavním městě Tartessos se zmiňuje již bible, objevuje se také v řeckých mýtech a v době bronzové se mělo významně podílet na obchodu s kovy. V 6. století př. n. l. však náhle mizí, jako by se do země propadlo.

   celý článek »

Habsburkové v zajetí duchů

orunní princ Rudolf, syn rakouského císaře Františka Josefa I., spáchal v roce 1889 spolu se svou sedmnáctiletou milenkou Mary Vetserovou sebevraždu. O tom, že zemře předčasně, věděl. Podle hraběte Georga Wallise,...

   celý článek »

Toulky po hradech a zámcích - Kdysi úchvatný vodní hrad Gosciszow

Ruiny vodního hradu ze 14. století, přestavěného na zámek v pozdně renesančním slohu roku 1603, stojí v rovinatém úvalu Gosciszowského potoka, asi 6 km severozápadně od Lwowku Slaského.

   celý článek »

Šaškové, skřítci a trpaslíci

Každý správný panovník měl prý v dávných dobách svého šaška. I to je však jeden z tradovaných omylů. Skutečně dobrých šašků bylo jen málo, přímo legendárním mudrcem se mohl pochlubit rozporuplná česká král Jiří z Poděbrad...

   celý článek »

Proč se bál vrah Durynk meče?

ýlety do minulosti mohou být napínavé a mohou přinést i překvapivá zjištění. O tom, že kníže Neklan, vítěz nad Lučany a Vlastislavem, nebyl Čechem, nýbrž keltským bohatýrem, jsme již psali. Mohl se jmenovat Niklinus či Neclam...

   celý článek »

Svatográlská mysteria (1)

„Říkáš, že toužíš po Grálu. Bláhový člověče, rmoutí mne, když to slyším. Neboť žádný člověk nemůže Grál nikdy získat, dokud není znám na nebesích a jeho jméno není u Grálu vysloveno. To ti o Grálu musím říci, neboť vím, že tak tomu je, ...

   celý článek »