ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Nastavení smluvní pokuty v obchodních vztazích

 Smluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných právních instrumentů sloužících k motivování povinného, aby splnil svojí smluvní povinnost. Při jejím smluvním nastavení však v praxi mohou nastávat pochybnosti, zejména co...

   celý článek »

Veřejné zakázky v novém kabátě

V tomto roce nás bez nadsázky čeká revoluce v oblasti zadávání veřejných zakázek, průběhu vyhodnocování nabídek dodavatelů a následného uzavírání dodavatelských smluv. Předložme si nyní před...

   celý článek »

Elektronizace tiskopisů

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené...

   celý článek »

Přestávky při práci s počítačem

Dotaz: V naší organizaci vedeme spor o tom, zda obsluha počítačů má mít stanoveny přestávky v práci podle nějakého předpisu anebo je to závislé pouze na rozhodnutí vedoucího organizace?...

   celý článek »

Rodinný závod – problémy z pohledu občanského soudního řádu

Pojem „rodinný závod“ zavedl do českého právního řádu nový občanský zákoník (NOZ) jako zcela nový institut, inspirovaný dle důvodové zprávy italskou právní úpravou Codice Civile a z části i francouzskou právní úpravou...

   celý článek »

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou...

   celý článek »

Výroční valné hromady

V současnosti vrcholí období příprav a konání valných hromad, které jsou obchodní společnosti povinny každý rok uspořádat. S těmito výročními valnými hromadami, jak je pro účely tohoto článku budeme označovat...

   celý článek »

K právu autora na nedotknutelnost jeho díla

Autorská práva k dílu nejsou jen prostředkem k zajištění ochrany majetkové sféry autora, která může být porušením autorského práva k dílu zasažena, ale také prostředkem sloužícím k ochraně jeho nemajetkových...

   celý článek »

Evidence skutečných majitelů právnických osob se blíží

Pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se neustále zpřísňují a v květnu loňského roku byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 o předcházení využívání...

   celý článek »

Lhůta pro malování a údržbu sanitárních zařízení

Dotaz: Je v některých předpisech stanovena lhůta pro malování a údržbu sanitárních zařízení? V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem už nenašel pokyny pro údržbu těchto zařízení...

   celý článek »

Bezpečnostní přestávky u monotónní práce

Dotaz: Mají zaměstnanci, kteří pracují celou směnu tak, že stojí bez hnutí u výrobní linky a odebírají výrobky, právo na bezpečnostní přestávky? Odpověď: Předně platí, že zaměstnavatel musí vždy nejdříve provést...

   celý článek »

Výstupní pracovnělékařská prohlídka a doklad o ní

Dotaz: Vyhláška č. 79/2013 Sb., o vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče stanoví, že na základě výstupní pracovnělékařské prohlídky se lékařský posudek nevydává. Do čeho...

   celý článek »

Záznam o úrazu a zdravotní pojišťovna

Dotaz: Zapomněli jsme odeslat záznam o úrazu zdravotní pojišťovně. Můžeme být nějak sankcionováni nebo ne?...

   celý článek »

Preventivní prohlídky u zaměstnanců v 1. kategorii

Povinnosti v oblasti pracovnělékařských služeb, tj. i preventivních prohlídek zaměstnanců upravuje nejen zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ale také vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých...

   celý článek »

Ženy a manipulace s břemeny

Dotaz: Zajímalo by mne, kolik může žena v 8 hodinovém pracovním poměru v třísměnném provozu přemístit zboží v kg a kolik může zvedat při nakládce a vykládce zboží též v kg...

   celý článek »