ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Čeští exportéři podceňují pojištění vyváženého zboží

Především řada malých a středních firem žije v mylné představě, že dopravci ručí stoprocentně za veškeré škody na zboží během transportu. Výše odpovědnosti je však na základě mezinárodních smluv zastropována. Bez ...

   celý článek »

Firmy využívající auditory se musí připravit na změny

Letos na podzim to budou dva roky, co vyšlo najevo, že britský obchodní řetězec Tesco nadhodnotil očekávaný půlroční zisk o 263 milionů liber (v přepočtu zhruba 9,2 miliardy korun). Účetní machinace společnost přiznala loni...

   celý článek »

Vybrané změny v zákoně o pobytu cizinců

Dne 18. 12 .2015 nabyl účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Primárním cílem této...

   celý článek »

Pracovní úraz

 Dotaz: Ve firmě vznikl pracovní úraz s hospitalizací zraněného. Všeobecně se v podniku ví, že postižený rád požívá alkoholické nápoje. Firma má podezření, že i v době úrazu byl zraněný pod vlivem...

   celý článek »

Dvě zajímavá rozhodnutí z oblasti pracovního práva

Jak Nejvyšší soud České republiky, tak Soudní dvůr Evropské unie v posledních měsících vydal několik přelomových rozhodnutí z oblasti pracovního práva. Dvěma takovým nejzajímavějších...

   celý článek »

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště zaměstnance

Cílem tohoto článku je přehled aktuální právní úpravy týkající se sjednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále objasnění problematiky více...

   celý článek »

Škoda z provozní činnosti ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svém ustanovení § 2924 obsahuje úpravu náhrady škody způsobené provozní činností. Co se však rozumí pod samotným pojmem „provozní činnost“, jak se...

   celý článek »

Výpověď členu orgánu odborové organizace? Nemusí to být tak jednoduché

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) upravuje rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Zatímco...

   celý článek »

Předat firmu všem dětem a manželce?

Už se vám to možná někdy stalo. Do vašeho poklidného a rutinního života najednou vstoupila nečekaná událost, která rázem převrátila vše naruby. Podobné zlomové okamžiky, kdy se znovu rozdávají...

   celý článek »

Informace z oblasti sociálního zabezpečení u studentů

 Níže naleznete základní informace pro studenty a jejich rodiče o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky...

   celý článek »

Jak se zjišťuje práce přesčas v případě pružného rozvržení pracovní doby?

Pružná pracovní doba je upravena v ustanovení § 85 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Pružná pracovní doba je tak složena ze dvou úseků, a to základní a volitelné...

   celý článek »

Proč nezveřejňovat záběry zlodějů pořízené kamerovým systémem

Případ pokuty 5 000 Kč za zveřejnění fotografie osoby podezřelé z krádeže kola na facebooku má zpátky k projednání Městský soud v Praze. Správní soudy na základě podané žaloby...

   celý článek »

Až sto milionů korun připravilo MPSV na podporu sociálního podnikání

Kromě OSVČ a firem mohou žádat o dotaci také neziskové organizace poskytující sociální služby. Žádosti je možné předkládat do 30. září 2016. Sociální podnikání, které se zaměřuje na integraci...

   celý článek »

Jiná výdělečná činnost zaměstnance… kdy jde skutečně o konkurenční doložku?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozlišuje dvě základní situace zdržení se ze strany zaměstnance činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, a sice...

   celý článek »

Změna v účelu užívání bytové jednotky dle stavebního zákona ve vztahu k novému občanskému zákoníku

Zejména v centrech větších měst dochází k častým změnám bytových jednotek na nebytové, neboť poptávka po nebytových prostorech zde stále roste. Pokud se však vlastník bytové jednotky rozhodne využít potenciálu tohoto...

   celý článek »