ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Pozdě oznámený pracovní úraz a jeho odškodnění

Dotaz: Zaměstnanec si při práci narazil žebra pádem na materiál - nepřikládal události žádný vážný význam a úraz bezodkladně neoznámil. Bolest v naražené oblasti však narůstala. Po dvou dnech zašel ke svému...

   celý článek »

Věcná škoda při pracovním úrazu

 

Dotaz: Náš zaměstnanec utrpěl komplikovaný pracovní úraz, při kterém byl vyřazen dlouhodobě nejen z práce, ale také z vykonávání domáckých prací, které před úrazem ve své domácnosti...

   celý článek »

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na soustředění

Dotaz: Jezdíme s žáky hudebního oboru na třídenní soustředění. Jaké všechny náležitosti z oblasti BOZP bychom měli mít na paměti? Měli by rodiče něco podepisovat, nebo žáci podepsat nějaké poučení...

   celý článek »

Prevence rizik a školení BOZP u zaměstnavatele do 25 zaměstnanců

Dotaz: Jak se má správně postupovat, když podnikatel není odborně způsobilá osoba pro vyhledávání rizik, zaměstnává do 25 lidí a potřebuje je mít proškolené z předpisů BOZP, případně PO? V komentovaném...

   celý článek »

Spotřebitelé se nově mohou bránit mimosoudně

Od letošního února se mohou čeští spotřebitelé začít bránit mimosoudní cestou, a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu...

   celý článek »

Informace k ustanovení § 11 odst. 7 ZDN od 1. 1. 2016

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č...

   celý článek »

Úprava klamavé reklamy podle „nového občanského zákoníku“

Klamavá reklama je jedna ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže. Jedná se o klamavou praktiku, která si klade za cíl dosáhnout určitého profitu soutěžiteli...

   celý článek »

Kde je hranice přípustnosti srovnávací reklamy?

S neustále se rozšiřující nabídkou zboží a služeb se zvyšuje také konkurenční prostředí mezi jednotlivými obchodníky. Ti jsou tak nuceni hledat stále efektivnější způsob, jak svůj produkt co nejlépe představit...

   celý článek »

Kontrolní hlášení - doporučený postup pro většinu plátců…

Níže uvedený postup obsahuje pouze jednu z možných variant podání kontrolního hlášení. Použití tohoto postupu tedy není povinné...

   celý článek »

Doplacení pojistného a další povinnosti účastníků důch. spoření

 Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Ten mimo jiné stanoví, jakým způsobem ukončit důchodového spoření, jak vypořádat prostředky jeho účastníků. Zákon dále upravuje možnost...   celý článek »

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje pouze základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 40 Kč na 2 440 Kč měsíčně...

   celý článek »

Značení schodů na pracovišti

Jak označit první a poslední schod na pracovišti? Existuje předpis, který by stanovoval barvu a šířku označení - má se značit celý schod nebo jen okraj?...

   celý článek »

Vláda schválila zmírnění sankcí u kontrolního hlášení DPH

 Pokuty v pevné výši 10.000, 30.000 a 50.000 korun bude možné podle schváleného návrhu novely nově z ospravedlnitelných důvodů prominout...

   celý článek »

Poskytování ručníků zaměstnavatelem, kolečkové brusle

Dotaz: Podle zákoníku práce máme poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Nemáme jistotu v tom, zda musíme zaměstnancům poskytovat vždy textilní ručníky, nebo jestli postačí u...   celý článek »

Sandál jako pracovní obuv

Dotaz: V souvislosti se zajišťováním osobních ochranných pracovních prostředků - obuvi, dle mezinárodních norem a obecně platné legislativy pro náš závod máme následující nejasnosti. Máme podezření, že se...

   celý článek »