ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Úřad průmyslového vlastnictví varuje: Na registraci průmyslových práv se přiživují vychytralci

Vychytralci, kteří se snaží vylákat peníze nemorální cestou, se nevyhýbají bohužel ani oblasti duševního vlastnictví. Jejich důmyslnou metodou není krádež ochranné známky či patentu jako takových, ale vydávání se za instituci...
   celý článek »

Kamery v bytových domech

Na počátku roku vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stanovisko zabývající se povinnostmi vyplývajícími z provozování kamerových systémů v bytových domech. Každý vlastník bytového domu uvažující o umístění...

   celý článek »

Nezbytná cesta aneb jak se k tomu svému pozemku vlastně dostat?

Jedním z častých problémů při nákupu nemovitosti je zajištění přístupu k ní. Nejen to. Narušení sousedských vztahů, účelová koupě nemovitosti sloužící jako přístup k pozemku a podobné případy mohou vést k tomu, že dosud...

   celý článek »

Noční klid a možností obcí k jeho ochraně

Právní regulace ochrany před narušováním nočního klidu prošla poměrně zajímavým vývojem, který byl zdatně ovlivňován jednak Ústavním soudem a jeho přístupem k obecně závazným vyhláškám obcí a jednak i... 

   celý článek »

Právní povaha přípojek a nakládání s nimi

Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody apod.) nejsou součástí pozemku a mohou být vlastněny osobou odlišnou od vlastníka pozemku. Již za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Nejvyšší...

   celý článek »

Kam až sahá ochrana nájemce?

Pravděpodobně nelze nesouhlasit s tím, že nájemci, jakožto slabší straně soukromoprávního vztahu, je potřeba poskytnout určitou zákonnou ochranu. Otázkou však zůstává, do jaké míry je nutné a potřebné nájemce...

   celý článek »

Zranění elektrickým zařízením zaměstnance, úraz starosty

Dotaz: Zaměstnankyně si donesla na pracoviště vlastní varnou konvici, ve které si vařila vodu na kávu, čaj nebo instantní polévky. Při manipulaci s touto konvicí se opařila a musela vyhledat lékařské ošetření....

   celý článek »

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných...

   celý článek »

Předčasně do důchodu

Důvody pro odchod do předčasného starobního důchodu bývají různé. Povinnosti, které je však třeba splnit, jsou pro všechny stejné. S důvody, které vedou k volbě předčasného starobního důchodu, se lidé...

   celý článek »

Pár poznámek k evidenčnímu listu důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 měl již obdržet zpravidla každý zaměstnanec. Zaměstnavatel mu tím potvrdil údaje důležité nejen pro budoucí starobní důchod. K povinnostem zaměstnavatele patří...

   celý článek »

Vdovský důchod a zdravotní pojištění

Co je pravda na tvrzení, že i vdovský důchod Vás zařadí do kategorie státních pojištěnců? Na tuto otázku odpoví nejlépe jeden dotaz z praxe. Dotaz: Jsem kadeřnice, na VZP jsem hlášená...

   celý článek »

Nový web Ministerstva dopravy pomůže občanům i policistům

Ministerstvo dopravy spustilo nové webové stránky. Od těch starých se liší především větší přehledností a zjednodušenou strukturou, navíc mají responzivní design. Laická i odborná veřejnost tak na webu snadněji...

   celý článek »

Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele: Záchrana nebo hrozba?

Česká zákonná úprava smlouvy o dílo nedává objednateli jako právo z vad možnost vadu odstranit na náklady zhotovitele. Toto právo objednatele odstranit vady díla namísto zhotovitele a na jeho náklady však bývá pravidelnou...

   celý článek »

Nastavení smluvní pokuty v obchodních vztazích

 Smluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných právních instrumentů sloužících k motivování povinného, aby splnil svojí smluvní povinnost. Při jejím smluvním nastavení však v praxi mohou nastávat pochybnosti, zejména co...

   celý článek »

Veřejné zakázky v novém kabátě

V tomto roce nás bez nadsázky čeká revoluce v oblasti zadávání veřejných zakázek, průběhu vyhodnocování nabídek dodavatelů a následného uzavírání dodavatelských smluv. Předložme si nyní před...

   celý článek »