Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Firmy si začínají samy vzdělávat své zaměstnance, s potřebnou kvalifikací jich ze škol odchází málo

České firmy dlouhodobě kritizují stát, protože podle nich nedokáže zajistit pro tuzemské strojírenské společnosti dostatek kvalitních absolventů technických škol. Některé z nich však vyslyšely rady odborníků a přestaly se na ...

   celý článek »

Na energetické úspory mohou získat dotace také firmy, první žádosti mohou podat letos

Zatímco pro domácnosti odstartovala Zelená úsporám 2, podniky mohou žádat o finanční podporu například v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tam je na snižování energetické...

   celý článek »

Doba vedení uchazečů na úřadu práce se započítává do důchodu nejvýše v rozsahu tří let

Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává pro účely důchodu nejvýše v rozsahu tří let. " Lidé se mylně domnívají,...

   celý článek »

K „vedlejší škodě“ způsobené pojišťovnou

Pokud se dříve majitel vozidla nezaviněně účastnil dopravní nehody, bylo s ohledem na běžnou praxi pojišťoven mnohdy opravdovou noční můrou způsobenou škodu likvidovat. Díky nové právní úpravě a recentní judikatuře se ovšem...

   celý článek »

Bezplatné technické normy - Nejásejme předčasně

 V následujícím textu patrně mnoha čtenářům – zejména neprávníkům, pokazím radost. Žel je úkolem nás právních publicistů a pedagogů uvádět věci na pravou míru a vyvracet různé právní mýty. Možná jste to také slyšeli – Nejvyšší správní...

   celý článek »

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23.4.2015, sp. zn. 21 Cdo 2444/2013, řešil otázku, kdy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud faktický...   celý článek »

dTest: Služby spojené s nájmem bytu - co musí pronajímatel zajistit?

5.9.2015 Ve smlouvě o nájmu bytu by neměla chybět informace o tom, jaké konkrétní služby bude pronajímatel nájemci zajišťovat. Ať už však nájemní smlouva ujednání o službách obsahuje, či nikoli, některé služby jsou podle...   celý článek »

Komíny a kouřovody

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o požární ochraně, a je vyjádřena takto: "Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku...   celý článek »

Agenturní pracovník není nadávka. Firmy takto získávají i kvalitní profesionály

V českých firmách získali agenturní pracovníci nálepku zahraničních gastarbeiterů z těch nejnižších sociálních skupin a se špatnou znalostí jazyka. Tento způsob zaměstnávání však může být přínosem také u kvalifikovaných...   celý článek »

Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti - 1. část

Režim přenesení daňové povinnosti doznal v průběhu roku 2015 několika změn. Některé jsou účinné již od 1. 1. 2015, některé až v termínech od 1. 4., 1. 7. a 1. 9. 2015. Je jasné, že v praxi se v souvislosti s těmito změnami...   celý článek »

Kvalifikace řidiče manipulačního vozíku

Prosím o informaci, zda je nutný průkaz osvědčení obsluhy motorového manipulačního vozíku, při provozování vysokozdvižného vozíku na účelové komunikaci, nebo stačí jen řidičské oprávnění skupiny B, T, C1, C...   celý článek »

Kdy pomůže důchod?

Důchod není jen otázkou stáří. Může pomoci i v jiných vážných životních situacích. "Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu". Od absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podobnou větu slýchají nejen...   celý článek »

Jak je to s příspěvkem na zaměstnávání 50+?

Hlavním cílem všech nástrojů APZ je umožnit lidem, kteří jsou delší dobu bez práce, aby neztratili nebo naopak zase získali pracovní návyky. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je podpora nových pracovních míst prostřednictvím...   celý článek »

Padesátníci se na trhu práce potýkají s předsudky

Téměř třetinu nezaměstnaných dnes tvoří lidé po padesátce. Přitom mají zkušenosti, jsou zodpovědní a dobře spolupracují. Jenže mezi některými zaměstnavateli přetrvává představa, že pojmy jako flexibilní či dynamický se pojí jen s mladší...   celý článek »

Povinné elektronické podání lze po přechodné období roku 2015 učinit prostřednictvím "e-tiskopisu"

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu - tzv. e-tiskopisem. Připomeňme otázku aplikace...   celý článek »