ict Pro - kurzy, školení, konzultace
view counter

Podnikání

Úraz na pracovní cestě

Dotaz: Pokud se zaměstnanci stane úraz na pracovní cestě, kterou koná se souhlasem zaměstnavatele veřejnou dopravou vlakem z jednoho města do jiného města a pak městskou dopravou na jednání do jiné firmy, bude se...

   celý článek »

Kompetence k vydání posudku o bolestném

Dotaz: Prodělal jsem pracovní úraz a po skončení pracovní neschopností jsem se obrátil na poskytovatele pracovnělékařských služeb v naší firmě s žádostí, aby mi vystavil posudek o bodovém ohodnocení bolesti...

   celý článek »

Nový celní zákon - Informace pro veřejnost

Dnem 29. 7. 2016 nabyl účinnosti nový celní zákon č. 242/2016 Sb.. Společně s tímto zákonem byla přijata i souhrnná novela, kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících zákonů. Zcela nový celní zákon, který nahradil...

   celý článek »

MPSV k dezinformacím o sociálnímu bydlení

Nikdo byt nedostane ani za peníze, ani zadarmo. Systém sociálního bydlení má podpořit pouze nájemní bydlení, nikoliv bydlení v osobním vlastnictví. Účelem návrhu je podpora nájemního bydlení pro mladé rodiny s...

   celý článek »

Pracovní agentury budou zřejmě muset skládat kauce

Vláda schválila změnu pravidel agenturního zaměstnávání. Agentury mají mimo jiné platit kauci při vstupu na trh a vyšší pokuty v případě pochybení. Novelu zákona o zaměstnanosti musí ještě posoudit Parlament. O postoji vlády informoval...

   celý článek »

Zákon o veřejných zakázkách je moc komplikovaný

Evropská komise kritizuje Česko za vysoký počet zakázek bez veřejného výběrového řízení. Zároveň i za malý počet firem, který se do tendrů hlásí. Podle podnikatelů malé obce i malé firmy odrazuje přílišná komplikovanost ...

   celý článek »

S Průmyslem 4.0 přijde skutečná éra robotů, s digitalizací nová bezpečnostní rizika

Nástup čtvrté průmyslové revoluce přinese zánik některých profesí, především těch manuálních. Na druhou stranu bude třeba zaměstnávat pracovníky na řešení ochrany složitých systémů před kyberútoky...

   celý článek »

Jak si psát se státem a obchodními partnery?

Zdálo by se, že komunikace se soudy, s orgány veřejné správy a s obchodními partnery je věc triviální, každodenně odzkoušená a nevyvolávající žádné otázky. Realita je však zcela opačná. Zažité postupy a mechanismy...

   celý článek »

K problematice výpovědi smluv o dodávce energií

Energetický regulační úřad opět ztížil podomním prodejcům energií využívání jejich nekalých praktik. Tentokrát se ve svém stanovisku ohradil proti výkladu některých dodavatelů energií, že distanční smlouvy lze vypovědět...

   celý článek »

Komunikační jazyk na pracovišti

Dotaz: Je někde stanoveno, že na pracovištích se musí komunikovat jen v češtině, nebo je možné komunikovat v jiných jazycích, kterými hovoří zaměstnanci? Nejedná se nám jenom o "mluvení", ale i o plnění určitých...

   celý článek »

Registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)...

   celý článek »

Rodinný závod jako nově upravený institut

Nový občanský zákoník poprvé upravuje problematiku rodinného závodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový institut, lze narazit na několik výkladových problémů. Občanský zákoník definuje, pomocí právní fikce,...

   celý článek »

Čeští exportéři podceňují pojištění vyváženého zboží

Především řada malých a středních firem žije v mylné představě, že dopravci ručí stoprocentně za veškeré škody na zboží během transportu. Výše odpovědnosti je však na základě mezinárodních smluv zastropována. Bez ...

   celý článek »

Firmy využívající auditory se musí připravit na změny

Letos na podzim to budou dva roky, co vyšlo najevo, že britský obchodní řetězec Tesco nadhodnotil očekávaný půlroční zisk o 263 milionů liber (v přepočtu zhruba 9,2 miliardy korun). Účetní machinace společnost přiznala loni...

   celý článek »

Vybrané změny v zákoně o pobytu cizinců

Dne 18. 12 .2015 nabyl účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Primárním cílem této...

   celý článek »