Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

Zaměstnavatelé porušují pracovněprávní předpisy

Firmy porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce. Nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Též se často nevede řádná...   celý článek »

Kvalitní podnikání je o kvalitních zaměstnancích

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala včera 12. června 2014 ve spolupráci s Centrem excelence České společnosti pro jakost Kulatý stůl věnovaný aktuálním otázkám společenské odpovědnosti organizací v českém prostředí. Kulatého...   celý článek »

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rozšířila možnosti léčby v zahraničí

Od úterý 22. dubna 2014 se pro klienty VZP i dalších zdravotních pojišťoven rozšiřují možnosti čerpání plánované zdravotní péče ve státech Evropské unie. Novinka je občas médii prezentována tak, že čeští pojištěnci mohou vyjet do ciziny, vybrat si tam...   celý článek »

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ...

Rodinné firmy stále podceňují nástupnictví

Českým rodinným firmám roste sebevědomí, růst očekává 47 ze 100 oslovených společností. Dalších 41 podniků očekává stabilní tržby. Ukázal to průzkum u příležitosti zahájení nominací do soutěže Equa bank Rodinná firma roku...   celý článek »

Informace k odpočtu na dani z příjmu na podporu odborného vzdělávání

Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Svazem průmyslu a dopravy zpracovali společnou informaci k výkladu ustanovení zákona č. ...   celý článek »

Definice spotřebitele dle NOZ - některé aspekty průměrného spotřebitele dle současné judikatury

Ochrana spotřebitele je upravena jak v rámci soukromoprávní úpravy, tak z hlediska práva veřejného. Mantrou všech, kteří se zabývají ochranou spotřebitele, je model tzv. průměrného spotřebitele. Nicméně aplikace tohoto modelu není statická, což dosvědčuje i...

Úraz řidiče referenta a zranění spolujezdce - porušení předpisů

Řidič referent měl pracovní úraz při autohavárii se služebním vozem, kdy nedal přednost v jízdě (porušení předpisů zaměstnancem). Úraz měl také spolujezdec, který je zaměstnancem jiné firmy a řidič referent jej vezl na společné jednání. Jakým...   celý článek »

Pět důvodů, proč se živnostníci musí sami finančně zajistit

Nemocenská není automatická - Zaměstnanci dostávají během prvních 14 dní nemoci (od 4. dne) od svého zaměstnavatele náhradu mzdy a následně je jim vyplácena nemocenská. OSVČ nárok na náhradu mzdy nemají, v prvních 14 dnech nemoci jsou tedy bez...   celý článek »

Jak se změnila daň při prodeji nemovitosti

Mnoho lidí, kteří letos kupují nebo prodávají nemovitost, tápe v tom, kdo a jaké v tom případě platí daně. Vysvětlíme vám to v dalším díle našeho seriálu věnovanému právě daním. Po 1.lednu 2014 se změnila daň z převodu nemovitostí na daň z nabyté...   celý článek »

Převody nemovitých věcí

Převody nemovitých věcí - Cílem tohoto článku je průřezově přiblížit téma převodů nemovitých věcí dle zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“) a nastínit některá specifika spojená s tímto tématem. Forma smlouvy, přechod vlastnického práva - Stejně jako dle předchozí právní úpravy...   celý článek »

Sjednání zkušební doby ve světle právní úpravy platné k 1. lednu 2014

Zkušební dobu ve smyslu § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) bude i v roce 2014 možno sjednat na dobu tří měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru ve smyslu § 36 zákoníku práce nebo po dobu šesti měsíců...   celý článek »

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Základem pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců je záznam v knize evidence pracovních úrazů a záznam o úrazu, které musí být vyplněny ve všech požadovaných kolonkách pravdivými údaji a řádně podepsány všemi...   celý článek »

HK ČR vítá novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

7. května 2014 byl na ‎mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny projednán jediný bod programu "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění ...   celý článek »

Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2014 (1).

Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých...   celý článek »