Chytrý špičkový marketing.
view counter

Podnikání

DPH elektronicky výkladem GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k elektronickému podání v oblasti DPH od 1. ledna 2014, které se týká i přiznání za rok 2013 učiněná v roce 2014. Upozorňuje na výjimky, kdy i osoby bez obecné povinnosti elektronických podání musí podávat...   celý článek »

Nejčastější chyby při podání daňového přiznání

Připravili jsme pro vás přehled sedmi nejrozšířenějších chyb, kterých se živnostníci a firmy v Česku při podání daňového přiznání dopouštějí. Zároveň nabízíme postup, jak chybně podané daňové přiznání napravit...   celý článek »

Vybrané věcné změny na daních z příjmů právnických a fyzických osob

Od 1. 1. 2014 došlo k řadě změn, které by neměly zůstat bez povšimnutí. Zvýšení snižující položky na poskytnuté bezúplatné plnění. V případě, že poplatník poskytne za stanovených podmínek bezúplatné plnění (dar) na stanovené účely, zvyšuje se ...   celý článek »

Záruka při koupi zboží v obchodě

Nový občanský zákoník (NOZ), který vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014, přináší celou řadu změn v civilním právu. Jakkoli si zákonodárce klade za cíl vytvořit přehledný a srozumitelný kodex, v některých otázkách, zdá se, vůbec není mezi právníky jasno. Mezi tyto...   celý článek »

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a ZDPH

Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby. V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak...   celý článek »

Firmy by se měly co nejdřív začít řídit novým zákonem

Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným mají dva roky na to, aby upravily svoje základní dokumenty a přizpůsobily chod novému zákonu. Některá ustanovení jsou však pro firmy povinná hned. Pokud se jim...   celý článek »

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

Snížení, zvýšení daňové povinnosti, změna osoby poplatníka, povinnost podat daňové přiznání a další formální změny přináší novela zákona o dani z nemovitostí. Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se...   celý článek »

Nájemní smlouva podle NOZ

V tomto článku bych rád sumarizoval nikoliv vyčerpávající výčet změn, které zavádí NOZ do vztahů upravených nájemními smlouvami, ale ty, které považuji za nejdůležitější:...   celý článek »

Sociální zabezpečení v roce 2014

Jak mají v OSVČ platit pojistné v roce 2014? K jakým změnám dochází v oblasti sociálního zabezpečení? Přehled důležitých údajů týkajících se této otázky naleznete níže...   celý článek »

NOZ a profesní odpovědnost daňového poradce

Ustanovení nového občanského zákoníku („NOZ“) týkající se náhrady škody způsobené odborníkem (někdy také zvané „expertní odpovědnost“) je poměrně stručné: pokud odborník poskytne v rámci své odbornosti za úplatu radu či informaci, která je nesprávná nebo...   celý článek »

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled

Počínaje 1.1.2014 vstupuje v účinnost velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Kromě jiného se NOZ dotkne i úpravy závazkového práva, z něhož jednou nejdůležitějších je úprava smlouvy jako dvoustranného právního...   celý článek »

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku s komentářem

Přinášíme vám příklad nájemní smlouvy i s patřičnými komentáři, které ukazují, co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí. Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení...   celý článek »

Co se mění od ledna 2014 v oblasti práce a sociálních věcí?

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů...   celý článek »

Jak dlouho trvá vymáhání pohledávek v ČR

Hromadná správa a vymáhání pohledávek je v ČR již několik let trnem v oku jak zájmovým sdružením na ochranu spotřebitelů, tak i zákonodárci, exekutivě a soudům, kteří průběžně zpřesňují a zpřísňují podmínky pro uplatňování pohledávek vůči dlužníkům, čímž...   celý článek »

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv napomůže ochraně práv spotřebitelů

Vláda schválila nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřením distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku, ...   celý článek »